EQUIPAMENT

EQUIPAMENTS
  • 2 Aules d’Infantil.
  • 4 Aules de Primària
  • Sala polivalent per a :  Psicomotricitat, tallers, teatre, festival, reunions…
  • Biblioteca
  • Menjador en edifici annex
  • Pista poliesportiva per a l’educació Física i l’esbarjo
  • Pati amb arbrat per l’esbarjo
  • Connexió d’internet a totes les aules

EQUIP DE PROFESSIONALS PER ATENDRE L’ALUMNAT :
• 2 mestres d’ Educació Infantil
• 4 mestres d’ Educació Primària
• 1 mestre/a Llengua Anglesa
• 1 mestre/a itinerant Educació Musical
• 1 mestre/a itinerant Educació Física
• 1 mestre/a itinerant Educació Especial
• 1 mestre/a itinerant Educació Religiosa
• 1 Psicopedagoga quinzenal de l’ Equip Assessorament Psicopedagògic i/o assistent social (quan sigui necessari)
• 1 Monitora de menjador i 1 ajudant de cuina
• 4 Monitors/es Escoles Esportives i d’activitats extraescolars