DOCUMENTS

Quan una família entra a l’escola cal que signi la Carta de Compromís

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Tot l’alumnat i les seves famílies han de saber quines normes tenim a les NOF (Normes d’Organització i Funcionament ) i les seves conseqüències en cas de no complir-les.

fulleto_convivencia

Articles recents