PLA DE CONVIVÈNCIA

El Pla de Convivència  s’elabora a nivell de ZER ,entre tots els i les  mestres,  això vol dir que tota la comunitat educativa de la ZER estarà implicada en la seva aplicació.

Es durà a terme en tres àmbits AULA – ESCOLA I ENTORN .

CURS 2 : Al llarg del curs es treballaran aquests temes :

COEDUCACIÓ      

EDUCACIÓ INTERCULTURAL   

EDUCACIÓ PER LA PAU     

CURS 1 : Hem començat a treballar amb més profunditat  dos objectius :

-RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES I EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL

Per a dur-lo a terme utilitzarem diferents eines : contes, petits videos , jocs, …. que es treballaran a totes les aules , en ed. en valors i/o tutoria .

Volem aconseguir un encaix entre tota la comunitat educativa .