OBJECTIUS

OBJECTIUS PRIORITARIS DEL CURS SÓN:

1.- Acomplir amb els objectius estratègics del Projecte de Direcció

 1,1.-Adaptar tots els nostres documents interns de ZER a la nova normativa, segons la  LEC,  el Proj de direcció i el Proj d’Autonomia

1.2.-   Millorar els resultats educatius de tot l’alumnat en l’adquisició de Competències Bàsiques potenciant el desenvolupament integral i d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat.

♦ Índex d’aprovats de les proves internes:Índex de satisfacció en les proves P5

 • Índex d’aprovats de les proves ACL a 2n, 4t i 6è
 • Índex d’aprovats en l’avaluació final de cicle Inicial, Mitjà i Superior.

♦ Índex d’aprovats de les proves externes:

 • Avaluació de C. Bàsiques de 6è

1.3.-Definir unes línies metodològiques conjuntes de ZER consensuades que doni resposta a les necessitats dels alumnes.

1.4.-Desenvolupar els Projectes d’ Innovació als que ens anem comprometent tant de centre com de ZER. 

1.5.-Dinamitzar la  ZER mitjançant  les AMPES. 

2.- OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CLAUSTRE DE ZER

 • 1.- Vetllar per l’acompliment dels objectius estratègics consensuats al Consell de Direcció de ZER

  2.- Acomplir amb les pautes d’avaluació de ZER.

  3.- Assistir als claustres de ZER i de centre, així com a les coordinacions.

  4.- Participar en les activitats de ZER:

  – Activitats educatives organitzades

  – Pla Lector (poesia i cal·ligrames )

  – Sortides de ZER:  1r trimestre i 3r trimestre

  5.-Continuar el Pla de Convivència al centre i aules: (Coeducació, ed. intercultural i ed. per la pau).

  6.-Participar a la formació i  Xerrades de Zer

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *