COM ENS ORGANITZEM?

PROJECTES DE L’ESCOLA

Al llarg dels diferents cursos de l’escolaritat de l’alumnat duem a terme diferents projectes .Alguns es van repetin cada curs i altres tenen una durada de menys temps.

PROJECTES_19_20

DESDOBLAMENTS Ed. INFANTIL

  • LLENGUA ANGLESA des de P4 , P5
  • TARDES DE GRUPS HETEROGENIS,TOT EL PARVULARI BARREJAT , EN 2 GRUPS :
  • 2 TARDES D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA I  PSICOMOTRICITAT a P3, P4 i P5
  • 1 TARDA  D’AMBIENTS a P3, P4 i P5

REFORÇ A PRIMÀRIA

  • De 3r a 6è es destinen dos sessions setmanals de SEP en horari no lectiu de Llengua Catalana i Matemàtiques
  • Alguns alumnes que ho necessiten tenen reforços dins l’aula amb un altre mestre/a
  • Altres alumnes reben un reforç individual o en petit grup fora de l’aula per un mestre/a de l’escola o de la mestre d’Ed. Especial per a poder millorar amb més eficàcia les seves mancances.
  • Els mestres tutors fan reforços o desdoblaments a altres aules i així ens permet conèixer  tot l’alumnat.

El fet de ser una escola petita ens permet conèixer millor els nostres alumnes i poder-los donar una atenció més individualitzada.