COM ENS ORGANITZEM?

DESDOBLAMENTS Ed. INFANTIL

  • AMBIENTS a P3, P4 i P5
  • LLENGUA ANGLESA des de P4 , P5
  • L’ EXPRESSIÓ ESCRITA en CATALÀ des de P4,P5
  • EXPRESSIÓ PLÀSTICA / PSICOMOTRICITAT a P3, P4 i P5

REFORÇOS

  • De 3r a 6è es destinen dos sessions setmanals de SEP en horari no lectiu de Llengua Catalana i Matemàtiques
  • Alguns alumnes que ho necessiten tenen reforços dins l’aula amb un altre mestre/a
  • Altres alumnes reben un reforç individual o en petit grup fora de l’aula per un mestre/a de l’escola o de la mestre d’Ed. Especial per a poder millorar amb més eficàcia les seves mancances.

El fet de ser una escola petita ens permet conèixer millor els nostres alumnes i poder-los donar una atenció més individualitzada.