COM TREBALLEM?

L’escola és rural i cíclica .Això vol dir que cada aula normalment té 2 cursos junts , els del seu cicle : (Ed Infantil , Cicle Inicial, cicle Mitjà i cicle Superior ) . De vegades ,el treball amb l’alumnat es realitza conjuntament.

Cada curs de primària treballa el Currículum que  li correspon però algunes vegades , aquest Currículum es treballa d’una manera conjunta ambdós cursos i cadascú ho fa segons la seva capacitat.

Altres  vegades treballem per Racons , Projectes , en grups Cooperatius , individualment , per parelles , grups reduïts…. segons el treball que estiguem fent en aquell moment o segons la capacitat que volem desenvolupar.

El Projecte de la Cooperativa  el fem entre tots, tota l’escola conjuntament .Tots lluitem per un mateix objectiu.

Assajant la compra -venda

 

IMG_0093    

També  treballem tots junts les festes tradicionals , l’educació EN VALORS ,  activitats  solidàries com ajuts a ONGs o l’ecologia i mediambient , L’Agenda 21 , …. educació en la SALUT amb el Pla de consum de la fruita , el Dia de la Pau ,etc…

La Metodologia

És activa i motivadora, perquè implica la participació del nen en el seu procés d’ aprenentatge i promou el seu desenvolupament integral.

A l’ educació Infantil , s’utilitza una metodologia que parteix dels interessos del nen i fomenta l’ observació, la manipulació, la creativitat, la comunicació i l’ autonomia prioritzant e l treball per racons i per Projectes.

El Pati .

En el pati es desenvolupa el temps l’esbarjo  de 11 h a 11’30 h tots els dies de la setmana.

Aquest és un temps per a lleure, jugar sol o amb els amics /amigues, practicar esports lliures , jugar amb la sorra , al joc simbòlic o regar les plantes , bescanviar cromos ,  jugar a caniques o a saltar a la corda.

EL temps que s’usa en el pati serveix per a socialitzar al nen /a , fer amics/gues  i aprendre a relacionar-se espontàniament.

També és un espai de treball .Allí aprenem i treballem en el pati , o fem una dansa, investiguem , observem algun ocell o centpeus o arbre i fins i tot , l’evolució d’una planta de l’hort ….

Buscant material per un projecte   d’aula

L’AMPA de l’escola complementa l’educació organitzant algunes activitats extraescolars com patinatge , teatre, anglès, escoles esportives….

Articles recents