ACTUALITAT 13-14

JORNADA DE PORTES OBERTES 2014

El proper dijous 6 de març de 2014 farem la Jornada de Portes Obertes a l’escola  a les 17’30 h .

Us explicarem algunes de les coses que fem , com treballem , les sortides , els hàbits ….

Si tens un fill/a que ha fet o farà en aquest any , 3 anys , i t’interessa preinscriure’l en la nostra escola , et convidem a la jornada .

Esperem respondre a les vostres preguntes !

Us esperem !

PROJECTE EUROPEU CÒMENIUS 

Els propers dies 16, 17 ,18 i 19 d’octubre rebrem la visita d’un grup de professors europeus concretament d’ Alemanya i Itàlia .Els professors faran un recorregut per les escoles de la  ZER per tal d’observar com treballem a les escoles .Desprès ens reunirem els mestres per parlar-ne , comparar les diferents maneres de treballar a cada país i pensar com dur a terme el nostre objectiu comú.

PROGRAMA DE LA TROBADA 

dimecres 16 : sopar de benvinguda

dijous 17 : visitaran l’ escola de Bútsenit ; l’ escola de Llívia , l’ Escola Bressol Municipal  Llívia i el Parc de l’ Aventura de Llívia

divendres 18 : visitaran l’escola de la Creu del Batlle i l’escola dels Alamús.

A la tarda continuarem la visita a lEBM Cappont , el parc del riu , la llotja i la Mitjana

dissabte 19 : farem un recorregut turístic per la ciutat : Seu Vella, carrer Major, Sant Llorenç, Museu d’art La Panera …..

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2013-2014

DATES DE PRESENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

de l’11 de març al 22 de març de 2013

LLOC :  la mateixa escola

HORARI DE SECRETARIA : dilluns i dimecres de 9h a 17h

 

DOCUMENTACIÓ que cal presentar:

Imprès de Preinscripció. (si presenteu més d’una sol·licitud perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre).

• Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres

• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.

Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne o alumna

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats:

Certificat mèdic oficial en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Famíñia, i per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes  competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.