APORTACIONS VOLUNTÀRIES DE LES FAMÍLIES

L’escola ha de demanar a totes les famílies un ajut econòmic voluntari per tal de fer front a les despeses que s’originen al llarg del  curs .

Aquestes aportacions es distribueixen de diferents maneres :

Ed. Infantil : 35 €/ alumne curs ; Ed. Primària : 45 € / alumne curs

1.- Aportació única per a materials , llibres de lectura , fotocòpies ….

2.- Aportacions per a fer sortides fora del centre (veure full annex)                                      sortides escola_el_segrià_19_20

3.- Aportacions per a fer activitats extraescolars organitzades per l’ AMPA o la Ajuntament de Lleida .(veure full annex)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L

Articles recents