Model d’acta

COOPERATIVA ESCOLAR MANUESCOLA
Escola El Segrià
Ptda de Llívia num 58 25198 Lleida
http://blocs.xtec.cat/escolaelsegria/

Lleida a, 8 de març de 2012
Cooperativa Manuescola

Acta num.3                                                                                       Curs: 2011-2012

Escola El Segrià

Asistentes:

Alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior del curs 2011-2012

Comença la sessió a les 11’45 amb el següent ordre del dia:

1. Revisió del power de la cooperativa.
2. Possible canvi equip directiu.

Acuerdos:

1. Faltaba enviar el acta, los estatutos y sus firmas.
2. Las señoritas no llevan llevamos nosotros.
3. El presidente tiene que ser: responsable, organizado y con facilidad de palabra.
4. El secretario tiene que ser: responsable, ordenado y que se entienda su letra.
5. El tesorero tiene que ser: responsable, bueno en matemáticas, que maneje bien el dinero.
6. También hablamos de cómo funcionaban los cargos y sus ayudantes Después de discutir elegimos democráticamente darles otra oportunidad.

Firmas:

Presidente:                                                                                     Secretario:

Els Estatuts

ESTATUTS COOPERATIVA MANUESCOLA  EL SEGRIÀ

Article I

Treballar en equip:

participar, col·laborar.

Article II

Respectar les normes i les persones.

Article III

Votar les diferents propostes democràticament.

Article IV

Parlar educadament i amb respecte als altres.

Article V

Fer les coses el millor possible.

Article VI

Respectar al client.

Article VII

Aportar materials poden ser reciclables.

Article VIII

Ajudar a les persones que no els hi surt tant bé.

Article IX

Tenir cura del material i que estigui ven endreçat.

Article X

Rectificar les feines que es poden millorar.

Article XI

Pensar en positiu.

Article XII

Intentar que el producte surti el millor possible.

Article XIII

Cada soci/a triarà el taller de treball mes adient a les seves habilitats.

Article XIV

L’equip  directiu haurà de tenir en compte l’opinió de l’assemblea.

Article XV

L’equip directiu no podrà pendre decisions sense consultar.

Article XVI

Repartir les tasques a parts iguales.

Article XVII

Els nens de l’escola també podran ser socis/es però tindran que aportar diners etc…

Article XVIII

Cada soci/a haurà d’aportar un capital inicial de 3€, mes tard igual haurem d’aportar més diners.

Article XIX

Que farem amb els diners que guanyem un 10% serà per una ONG i l’altra resta dels diners es posaran en una festa pels socis/a.

Article XX

Farem una Assemblea general de tots els socis/a.

Article XXI

Treballarem en equip i formarem equips de treball.

Article XXII

Repartim tasques equilibradament.

Article XXIII

L’equip directiu convocarà  l’assemblea general i allí s’informarà a tots els socis/a i escoltarem les opinions i desprès prendrem les decisions.

Article XXIV

Les decisions o les coherències es votaran ordenadament i aixecant la mà.

Article XXV

Els representants del control de qualitat supervisaran els treballs i aconsellaran si es el cas, millorar el producte o canviar de treball als socis/a.

Article XXVI

En les assembles només es podrà parlar quan es tingui torn de paraula.

Article XXVII

Es decideix per majoria que si un soci/a es expulsat no es tornaran el diners.

Article XXVIII

Si un soci/a necessita canviar de taller,ha de demanar a l’equip directiu, exposant els seus motius i arguments.

Article XXIX

Cada soci/a haurà de fer almenys 2 unitats de treball  abans de poder canviar.

Article XXX

Si algun soci/a no compleix els estatuts, serà sancionat sense anar a vendre al mercat, desprès d’haver-li donat una segona oportunitat.

Article XXXI

L’assemblea general es formada per tots els soci/a.

Article XXXII

Es convocarà l’assemblea general amb una carta o cartell.

Article XXXIII

Hi haurà una assemblea general cada vegada que es tingui que donar informació molt important.

 

 

I ARA, UNA COOPERATIVA?

Al llarg del curs escolar 2011/12, l’alumnat de l’escola El Segrià juntament amb els/les mestres hem posat en marxa una COOPERATIVA ESCOLAR, si entreu a les diferents pàgines del bloc podreu veure com ho fem per triar-ne el nom, constituirla, buscar productes i moltes coses més!!!