EL PROJECTE

QUÈ SABEM

1. ESTÀ FETA DE ROCA

2. EL SOL LA TAPA I NO FA LLUM

3. ÉS BRILLANT

4. TÉ LLUM

5. ESTÀ A L’ESPAI

6. LA LLUNA GIRA

7. ESTÀ AL CEL, NO AL TERRA

8. ÉS MOLT GRAN

9. SURT PER LA NIT

10. A VEGADES ÉS LLUNA PLENA

11. LA LLUNA CREIX

12. QUAN SURT EL SOL LA LLUNA S’AMAGA

13. ESTÀ MOLT LLUNY I NO LA PODEM TOCAR

         

QUÈ VOLEM SABER

1. PER QUÈ FLOTA A L’ESPAI

2. COM ES QUEDA QUIETA

3. PER QUÈ S’AMAGA QUAN SURT EL SOL

4. PER QUÈ ESTÀ A L’ESPAI

5. PER QUÈ ESTÀ LLUNY

6. QUÈ HI HA DINS DE LA LLUNA

7. DE QUÈ ESTÀ FETA

8. PER QUÈ CANVIA DE FORMA

9. PER QUÈ BRILLA

10. VIU ALGÚ A LA LLUNA

     

 No estem segurs que tot el que sabem sigui cert i per tant ho haurem d’anar descobrint al llarg del treball!!!!! 

Ja hem començat a treballar el projecte i aviat hem descobert QUE LA LLUNA NO TÉ LLUM és EL SOL QUI TÉ LA LLUM…