1.El Centre

Escola pública que depèn del Departament de la Generalitat de Catalunya.

Nivells impartits
▪Educació infantil (3-6 anys)
▪Educació primària (6-12 anys)
▪Adscrits a: I.E.S Joan Miró & I.E.S Martí Miquel i PolEquip docent
Educació infantil: 5 Tutors/es, 2 Mestre/a de suport, 1 TEI, Auxiliar d’educació especial
Educació primària12 Tutors/es, 2 Mestre/a de suport, 2 Especialistes d’anglès, 2 Especialistes d’educació física, 1 Especialista de música, 3 Mestre/a d’educació especial, 1 Mestre d’aula d’acollida

Espais i/o equipaments
El centre disposa de la major part de l’edifici  que comparteix amb l’Escola Bressol Municipal Edelweiss

Espais i/o equipaments:
◦ Aula d’educació especial
◦ Aula d’acollida
◦ Aula d’informàtica
◦ Aula d’idiomes
◦ Aula de música
◦ Aula de psicomotricitat
◦ Biblioteca escolar
◦ Poliesportiu
◦ Sala d’audovisisuals
◦ Sala polivalent amb escenari
◦ Menjador i cuina

Menjador escolar
És un serveix que ofereix el Centre a través de l’AMPA a tots els alumnes que el vulguin utilitzar, ja sigui de forma habitual o de manera eventual. A part de l’objectiu principal que és oferir aquest servei a les famílies que el necessitin, el menjador té com a objectius primordials els següents:

◦ Fomentar els hàbits alimentaris
◦ Educar el gust per la diversitat dels menjars
◦ Aprendre a alimentar-nos correctament
◦ Conviure amb els companys fora de l’aula

La prestació del servei de menjador la realitza una empresa del sector que té adjudicada la gestió integral del servei. Per a qualsevol questió relacionada amb el menjador les famílies poden d’adreçar-se a: El Menú del Petit (93.637.78.50 / Fax: 659.32.62)