Subscripcions RSS, Grups i Marcadors

Al marcador social Diigo vaig referenciant tota la informació sobre eportfolio que trobo a Internet, i que em porten els lectors RSS i les subscripcions. Per les referències que van sorgint, existeix un gran interès pel tema eportfolio per l’avaluació d’Educació Superior al Regne Unit i a Estats Units des de fa temps.

També m’he subscrit a Google groups sobre eportfolio, amb Helen Barrett de moderadora. Les aportacions de diferent professorat que treballa el tema eportfolio d’arreu del món són molt enriquidores. Per exemple,  James Lietze, un mestre de NZ que està triant una plataforma per la seva escola i ha publicat els criteris que està buscant.

La conclusió és que el concepte eportfolio té diferents significats i múltiples aplicacions possibles en funció de com s’interpreti. Helen Barrett avoga per l’equil.libri entre les 2 grans perspectives: Com a procés i com a producte.

Google Apps per eportfolio

Exemple: http://sites.google.com/site/nickdelzottoportfolio/Home/assessment

El món google ho fa bastant fàcil per a realitzar un eportfolio PERSONALITZAT i integrat.

sites: eportfolio

docs, slides, videos…: artefactes i documents

docs>forms: permet fer rúbriques d’avaluació

haurem de provar-lo… ja ho estic fent a:

http://sites.google.com/site/sguilana

Avantatge respecte el blog: estructura lineal

Incovenient: Sense RSS, menys personalitzable

Pràctica efectiva a JISC

JISC , Joint Information Systems Committee, és una institució britànica per a la recerca i innovació educativa universitària amb el suport d’institucions públiques i privades.

e-portfolio JISC, reflexiona des de diverses mirades, el professorat, l’alumnat i la institució sobre l’ús efectiu dels eportfolios.

Segons Sutherland & Powell (2007), un eportfolio ” és una col.lecció d’items digitals per a un objectiu; els ítems són idees, evidències, reflexions, retroacció etc que es presenta a una audiència seleccionada amb evidència de l’aprenentatge i/o abilitat d’una persona.”

Xerrada a Aulatec- Desembre 2008

Quin repte! Un grup de tecnòlegs formadors molt competent i amb grans inquietuds per a experimentar a l’aula…Rialla

Com sempre, vaig aprendre tant amb la seva mirada… La paraula procediment va sorgir diferents vegades, és una visió  procedimental d’aprendre més pròpia de tecnologia?

Immersos en la realització i co-realització d’un portfolio, volien avançar cap a l’eportfolio, obrir nous camins i visions… En Francesc Sala ja està creant la seva arquitectura de centre en treball per portfolios. En  David Atzet, treballa per projectes  a partir d’una aula moodle on s’estructura i organitza la feina de l’alumnat. Després, cada alumne, a través de la seva aula moodle individual realitzen el projecte com un eportfolio. El servidor és a USA, Host Monster, que ofereix espai il.limitat a 5$ any !!

Mai em deixarà de sorprendre la creativitat humana i l’enginy per a superar dificultats… en aquest cas, espai web.

aulatec

Fortaleses i debilitats del treball amb eportfolio: Construcció del grup de treball.

portfolio fortaleses i debilitats

Fede Luque i jo explicant les plataformes elgg i mahara i com s’estant utilitzant per a la creació d’eportfolios i xarxes socials.

elgg mahara training

 

 

Conversar

Fa dies que la paraula “conversar” convergeix en les meves lectures.D’una banda, Jorge Wagensberg, l’utilitza com a eina clau per al coneixement, juntament amb estimular i comprendre.

D’altra banda, Olga Esteve ens ensenya a fomentar el discurs indagador a l’aula, parlar per aprendre amb la co-construcció de coneixement, seguint el constructivisme social de Vygotsky.

A més,  Steve Hargadon, també veu la web 2.0 com una eina per a conversar i Jay Cross parla del creixement l’aprenentatge informal, converses i connexions de la  gent a través de les xarxes socials.

Tot sembla confluir: Teoria i tecnologia.

La construcció de coneixement és un fet social  i les eines web 2.0 també. Per primera vegada la tecnologia ens permet conversar…amb tot el món! L’individu està connectat en xarxa d’on aprèn i també on hi produeix i comparteix coneixement. Si la via de comunicació ja existeix, quin és el paper del professorat? Aprendre junts! Compartir a partir del què sabem i guiant l’alumnat en el camí del seu coneixement.

Quin instrument ens permet guiar, conversar, reflexionar, compartir, avaluar, millorar el que cadascú va aprenent?

L’eportfolio té aquest element de conversa: amb un mateix, amb els companys, amb el professorat i la resta de societat. De sobte, el que produim queda contextualitzat més enllà de l’aula i s’encabeix dins el món. Ja no és un aprenentatge teòric i simulat com a preparació per la vida. És la vida. Com diu Neil Postman, el mitjà és el missatge…. to be continued

Hola a tothom!

Comencem aquest espai per a planificar,  experimentar i reflexionar sobre l’ús d’eportfolio com a instrument mediador d’un aprenentatge per competències.

Durant el curs 2008-2009 aniré creant unitats didàctiques, materials, i tot el suport metodològic i teòric per a poder implementar-ho a una aula.

I, si voleu, ho comentem en xarxa!

Salut+acions