GEP, 2n any

Hem acabat el segon any del projecte GEP. Hi han participat 19 professors, el mateix nombre que el curs passat, tot i alguns canvis degut a la mobilitat del professorat. L’interès i el treball ha augmentat.

L’any passat vam tenir un primer contacte amb el projecte, aquest any l’hem consolidat.

Hem fet en anglès matèries no lingüístiques, especialment a ESO. Alguns professors han treballat també amb els alumnes de batxillerat, la USEE i cicles formatius.

main2aspectsclil

Què és el GEP?