Quins són els més destacats?

PROGRAMA PÚBLIC INFORMACIÓ                                               
Programa Argó

– BAT. ●     Assessoraments a treballs de recerca per a alumnat de Batxillerat.

●     Termini 21 de desembre.

●     Informació del programa.

 

L’ESSPURNA

– BAT.

– CFGM.

– CFGS.

– Estudis prof.

●     Impuls i foment a la creació de noves cooperatives d’alumnes en centres educatius.

●     Acompanyament en la consolidació de les cooperatives d’alumnes ja existents.

●     Assessorament continuat i personalitzat.

●     Aportació de recursos i materials.

●     Recolzament econòmic de les cooperatives creades.

●     Informació del programa.

Mini Empresas

– CFGM.

– CFGS.

 

●     L’alumnat té una experiència autèntica (amb diners, productes i clientela real) sobre la presa de decisions a través de la creació i gestió de la seva pròpia empresa.

●     Compta amb una plataforma, material educatiu, assessoraments, sessions d’experts i possibilitat d’acreditació internacional.

●     Informació del programa | Inicia sessió a la plataforma.

Z-SHAKE

– CFGM.

– CFGS.

– FP Bàsica.

– BAT.

 

●     Plataforma amb materials relacionats amb l’orientació, l’autoconeixement o l’emprenedoria.

●     L’alumnat es registra en una plataforma i van lliurant entregables.

●     Possibilitat d’obtenir un certificat segons habilitats treballades.

●     Informació del programa | Inicia sessió a la plataforma.

●     Dubtes

●     Informació.

●     Propostes de nous programes / aplicacions / canvis / modificacions.

●     Inscripcions amb l’alumnat / de professorat.

Contacteu-nos a: emprenedoria@comtederius.cat