PROJECTE DE CURS

TÍTOL DEL PROJECTE: MÀQUINES VOLADORES: ELS AVIONS

El centre d’interès a treballar serà els avions, s’iniciarà el procès d’ensenyança-aprenentatge a partir dels coneixements previs  dels infants per tal d’activar el conflicte cognitiu i puguin organitzar els seus coneixements nous amb els que ja tenien. Treballarem a partir de l’observació, la manipulació i l’exprimentació amb les eines TIC per elaborar les pròpies hipòtesis. La participació dels alumnes és doncs activa i té tanta importància el procés d’elaboració com el final.

Recursos TIC que hi seran presents:

1. Power Point per presentar el primer inventor de màquines voladores.

2. JClic dels mitjans de transports. els transports

3. Power Point per presentar diferents tipus d’avions i la seva utilitat.els-avions1

4. JClic per treballar vocabulari.vocabulari

5. Poisson rouge, per dibuixar i pintar.per dibuixar i pintar

6. Vídeo del port aèri.<a href=’

‘ >pont aèri
Es treballarà de forma globalitzada, interrelacionant totes les àrees.

S’adreça al nivell de P5.

L’objectiu és que coneguin el que, el com, el quan  i el per a què dels avions, una breu història, funcionament, ús i utilitats.

Altres activitats seran gràfiques i individuals i s’adaptaran al nivell de l’alumnat concret i es treballaran previament de forma col.lectiva i oralment, així mateix es portaran a terme activitats més manipulatives i d’experimentació: mitjançant racons per jugar amb diferents tipus d’avions, per mirar llibres i contes relacionats, de joc simbòlic, així com una sortida per conèixer l’aeroport.

L’avaluació serà continua permeten  orientar el procés d’ensenyament-aprenentatge a les característiques dels alumnes. Basada doncs, en una observació constant i sistemàtica.