Programació del curs

Aquest curs està basat en els materials del curs telemàtic dv36: Els mitjans de comunicació a l’educació.

A partir d’una avaluació inicial dels coneixements i les perspectives del grup es poden fer adaptacions del contingut del curs.

La temporalització és de deu sessions  de tres hores.

Els continguts bàsics seran els següents:

  • Els mitjans de comunicació. Aspectes bàsics.
  • Ideologia i mitjans.
  • Les audiències.
  • Els mitjans de comunicació al currículum. La competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Lectura dels mitjans de comunicació. Projectes de treball a primària i a secundària.
  • La Televisió: estereotips, audiències
  • Tractament de la informació: els punts de vista.