MATRÍCULA

Del 16 al 22 de juny de 2021, les famílies dels alumnes preinscrits amb plaça assignada, han de fer la matrícula .

La plaça es formalitza mitjançant el model d’instància establert , on cal deixar constància de que es vol matricular a l’infant i caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

  • Còpia pàgina del CARNET DE VACUNES (format PDF, JPG o JPEG). Observacions en relació a la documentació a aportar:  Quan no es tingui el carnet de vacunacions, haurà de presentar-se un certificat mèdic oficial (amb núm. col·legiat), on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial (amb núm. col·legiat) justificatiu.
  •  FORMULARI D’AUTORITZACIÓ BANCÀRIA (omplert)
  •  PREVISIÓ HORARI DEL CURS (omplert)