ANEM A CONÈIXER BÉ TOTS ELS POLÍGONS I LES CIRCUMFERÈNCIES

En aquesta última unitat hem estat treballant els perímetres i les àrees dels diferents polígons i la circumferència. Així, com les característiques més importants que els defineixen (relació entre angles i costats).

Quina feina heu de duu a terme?

 

En aquest mateix bloc, farem una exposició de tots aquests polígons estudiats. Per això haureu de crear pòsters per parelles. Cada parella escollirà un d’aquests polígons:

 • Triangle segons els seus costats: 
 • -Equilàter. (1ªparella)
 • -Rectangle. (2ªparella)
 • -Obtusangle. (3ªparella)

 

 • Triangle segons els seus angles:
 1.  -Acutangle. (4ªparella)
 2. -Rectangle.(5ªparella)
 3. -Obtusangle.(6ªparella)
 • Quadrilàter:
 1.  – Paralelograms :
 •      -Quadrat.(7ªparella)
 • -Rectangle.(8ªparella)
 • -Rombe.(9ªparella)
 • -Romboide.(10ªparella)
 1. -Trapezis :
 •  -Rectangle.(11ªparella)
 • -Isòsceles.(12ªparella)
 • -Escalè.(13ªparella)
 • -Trapezoides.(14ª parella)

 

 

Es crearà un pòster amb una certa informació.
Abans de res, i per evitar baralles a l’hora d’agafar aquests polígons, escriure’m les 14 opcions en petits papers, els doblarem per que no es vegi el que posa i els ficarem en una urna. La sort decidirà quin polígon agafa cada parella.
Una vegada sabeu el vostre polígon, cada parella ha d’indicar els seus noms i el nom del polígon que treballarà.
Després ja podeu començar a fer el pòster.

En els vostres pòsters heu de posar la següent informació:

 Nom del polígon

 Conjunt de característiques que els defineix

 Quina fórmula permet determinar la seva àrea

 Quina formula permet determinar el seu perímetre

 Vídeos de youtube o imatges creative commons del polígon. Cal que indiqueu la font de la imatge.

 Els vostres noms, classe, matèria i curs.

Quan hagueu acabat el pòster m’heu d’enviar l’enllaç al correu o deixar-lo com a comentari en aquest post.

Avaluació
Aquest treball valdrà 2,4 punts de la nota d’aquest tema i l’avaluarem conjuntament seguint aquesta rúbrica:

Aspecte Pobre (0,2) Regular(0,4) Bé (0,6) Molt Bé (0,8)
Aspecte i multimèdia Aspecte pobre.Només hi ha una imatge. Aspecte correcte.Hi ha dos elements que poden ser imatge,so o video. Aspecte atractiu. Hi ha tres o més elements que poden ser imatge, so o vídeo. Aspecte molt atractiu. Hi ha tres  o més elements que poden ser imatge, so o vídeo. Es citen les fonts de les imatges.
Informació S’inclou el nom del polígon, el conjunt de característiques que els defineix i una informació més. Hi ha quasi tota la informació que es demanava però falta alguna cosa. Hi ha tota la informació que es requeria Hi ha tota la informació requerida i a més a més s’ha buscat informació extra.
Correcció Hi ha més d’un error conceptual o moltes faltes d’ortografia. Hi ha un error conceptual i alguna falta d’ortografia. No hi ha cap error conceptual. hi ha un màxim de dues faltes d’ortografia. No hi ha cap error. El pòster és impecable.

Per la vostra informació, al fer aquesta tasca estem treballant la competència digital en les següents dimensions:
Instruments i aplicacions:
2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball
4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
5. Tractar la informació mitjançant aplicacions digitals per a la construcció de nou coneixement personal.
Comunicació interpersonal i col•laboració
7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

Publicat dins de 1r ESO

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *