DESPRÈS DE LA SORTIDA

En tornar de l’excursió, en gran grup, visualitzem les fotos que han fet els nens i nenes. Entre tots les triem i amb les que han quedat millor i són més clares fem puzzles utilitzant el Jigsawplanet. Aquesta activitat, evidentment la fa la mestra, però dessprès ells hi juguen en petit grup.

Ara que ja saben més coses dels animals de granja la mestra amb el conte “La Granja” de Youtube, fa un Eddpuzzle, de manera que introdueix preguntes per afavorir la comprensió del text, les preguntes les llegeix la mestra i ells contesten, les preguntes poden obertes o de triar la resposta correcta.

Com que l’excursió l’hem fet tots els grups de P-4, els/les mestres proposen als alumnes de fer un conte inventat basat en els animals de granja des del Drive coma document compartit, cada classe s’inventa un tros i la classe següent segueix la història. Entre tots decidim el títol.

Com a darrera activitat, deixem que els nens facin dibuixos a la PDI de l’animal que més els ha agradat i els pengem al bloc per tal que tothom els pugui veure.