ABANS DE L’EXCURSIÓ

Per tal de motivar als alumnes cap a la sortida, un matí vam fer una videoconferència amb els monitors de la casa, els nens i nenes així van conèixer-los i els hi van fer tot tipus de preguntes.
Aprofitant la xerrada amb els monitors vam establir una conversa amb gran grup per tal de diferenciar els animals de granja, dels domèstics i salvatges. Amb la PDI vam buscar fotos i vam parlar del tamany, on vivien, què mengen,….
La mestra va repartir dibuixos i mentre amb petit grup vam anar creant un Jamboard amb les diferències dels animals i ells triaven les fotos dels animals què volien posar a cada classificació.
També vam aprendre per grups diferents rodolins dels animals de granja extrets del llibre “Rodolins, rodolins, Animals de granja” de Pere Martí i Bertran Ed. Barcanova i desprès els vam gravar amb el programa Audacity.