Què és l’art?

La paraula art ve del llatí ars que significava ofici, coneixement tècnic o habilitat en la realització d’una tasca tant manual com intel·lectual. Ars era la traducció llatina del terme grec, tecné, que ha evolucionat restringint el seu significat en el sentit de tècnica.

  • L’Art és l’aplicació de l’habilitat i del gust a la producció d’una obra segons principis estètics. El concepte d’Art va associat al concepte d’obra d’art.
  • L’Art és l’acte o la facultat mitjançant la qual l’home imita o expressa i crea copiant o fantasiejant, allò que és material o immaterial, fent servir la matèria, la imatge, el so, l’expressió corporal, o, simplement, incitant l’imaginació d’altri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *