Quant a mi

31-12-07.JPG

Francina Martí Cartes (Barcelona, 1960)

Adreça electrònica: fmarti1@xtec.cat

Professora de llengua i literatura catalana.

Formadora de professorat.

Membre del grup de recerca “Literacitat crítica” de la UPF.

Actualment treballo al CIREL (Centre de suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües), a la Direcció general d’Innovació Educativa, del Departament d’Educació.

411 thoughts on “Quant a mi

 1. Pingback: Apunts, cabories i més » Blog Archive » “En quant a”, “Sobre mi”, “About”, …

 2. best essay writing service

  Thank you so much for all your blog post.I found your blog via Google while looking for a related subject.I really finished all your blog post.It’s just amazing and lot of information provide us and it is more useful.I hope that there are many people like and visit it daily, including me.

 3. ??????????????

  ??????????? ? ??????? ?????????? ??? ??????, ? ???????? ??? ?? ?????? “????????”, ??????? ?? ?????????? ????? ??????? ?????? ? ???????.

  “? ?????? ?????????? ????????????????? ???????????? ???????????, ? ????? ????????? ? ?????????, ?? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ? ????????????. ??? ??????, ??? ??????????????? ????? ????? ????????????? ????????? ??????-????, ????????? ?? ??????????????????? ???????? ? ????????. ? ??? ??????, ??? ?? ????? ??????? ??? ?????????????????? ??????????? ???????, ? ?????? ? ??? ???????????? ????????? ?????, ??????? ????????? ???????????????? ??????? ?????????? ?? ???? ?????. ?? ????? ????? ??????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ????????????? ???? ?? ???????. ????? ?????? ???????? ???????? ????? ???? ? ???????????, ? ?????? ???? ??????-?????? ???????? ???????, ?? ?? ???????? ????? ?????, ?????? ?????? ?????, ????????? ???????? ???????????”, — ??????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????? ????????.

  “???????” ??????? ??????????? ? ????? ???????? ????????-???????? ??????????????? ? ?????.

  ??????-???? ????????-???????? ???????????????
  1. ???????? ???????
  ????????? ????????-??????? ?? ??????? ????????????? ??????????? “????????????”. ????????? ????? ?????????? ??????? ??? ???? — ?????????, ??????? ??????????, ??????????, ??????????????????, ???????, USB-??????????????? ? ??????? ????????? ????????????. ?????? ????? ????????? ?????? ?? ?????????, ???????????? ??????, ? ????????-???????? ? ??. ?? ?????????, ??? ???? ????????? ?????-?? ?????? ????? ??????? ??? ???? ? ??????????? ????????? ?????????. ??????????????? ????????? ?? ??????? ? ? ???????? ??????????????, ?????????? ? ???? ????????? ? ??????? ???????? ??????? ???????????? ?? ????????? ?????. ?? ??????????????? ???????, ???? ????????? ??? ???????? ????????? ? ??? ?? ?????????????? ???????????? ?? ???????? ???? ? 150 ???, ??? ?????? ???????? ???????? ?? 3,5 ????.

  2. ????????? ???????
  ??? ????????? ???????? ??????, ????? ?????????? ?????? ??????????? ????????. ??????? ??????? 35—40 ???. ??? ?? ???????????? ????????, ??????-???????, ???????, ???????? ?? ????????, ???????????? ? ?. ?. ?? ???????? ? ??????????? ?????? ??????????????? — ?? ??? ???? ????? ??? ????? 20—25 ???. ???. ????? ????? ?????????? ??? ???????????? ??????????????? ???????????? ?????? ????????.

  ?????: 65 ???. ???

  3. ??????? ???????
  ??? ????????-??????? ?? ??????? ?????? ????????? ? ????? ???????????, ??? ??? ??? ???????? ???????????? ??????????? ????????????? ? ????????? ???????? ?? ????. ??? ??????, ??? ? ??????? ??????? ????? ???????? ?? 1000 ??? ?? ?????? ?????????, ???, ????????? ?????, ??????? ???????. ????? ????? ?? ??????? ??????????? ? ??????????? ??? ?????????? ??? 1000 ???. ???????? ????????? ??????? ?? ?????? ???????? 3000 ???.

  ?????: 5000 ??? ? ?????

  4. ????????????? ???????
  ????????? ????? ????????-??????? ????????? ??????????? ???????? ?????????. ? ?????? ??????????? ???????? ?????????? ????, ??? ?? ??????? ???? ????????? ? ????? ??????? ???????, ?????, ?????????? ? ??????? ? ???????. ? ??? ?????? ?????? ? ?????????? ????????-????????. ? ????? ???????? ?????????? ????? (??? ????? ?????? ? ????????), ? ????? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?? ??? ????????? ? 25—30 ???. ???.

  ?????: 30 ???. ???

  5. ??????????? ???????
  ???????? ????????: ??????? ??????? ? ????????-???????????? ????? ?????????? 50—100%. ?? ????, ???? ?????????? ????????? ?? 70 ???, ??????? ?? 140 ???. ???? ????????? ? ??? ??? ??????? ?????????? ????? ?? ??????? ??? 150 ???, ?? ?????????? 13 500 ??? ? ?????. ???????? ??????? ??????? ? 5000 ???, ???????? 8,5 ???. ???. ??????????? ?? ????????? ????????? ???? 25% ?? ????????? ??????? ???????????? — 6250 ???, ? ???????? 2250 ???. ???????, ??? ????????? (65 ???.) ? ????????????? (30 ???.) ??????????? (????? 95 ???. ???) ?????? ???????? ?? 3,5 ????.

  ???????? ?? ???????? ????????
  ??? ??????-???? ??????????????? ???????????? ???????????? ?????? ???????????????? ??? ??????? ?????? ??????????. ??????? ???????, ??? ? ???????? ??????? ??????????? ? ????????-???????? ???????????? ????? ????? ????????? ????? ??????-???????? ????????????? ? ?????????? ?????????.

  “??????? ????????????? ?????????? ???????? ? ??????????? ????????-??????? — ????? ??????? ????????? ??? ?????? ? ???????? ??? ????????? ???? ?? ?????????? ????????????”, — ???????? ??????????.

  ??? ???? ??????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ????????????? ????????? ? ????????:

  “??????????? ? ???????? ??????, ??????? ???????? ???????? ?? ???????. ??????, ????? ???????????? ??? ???????? ??? ?????????? ????? ?????????. ??????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ???? ????? (“???? ??? ??????? — ?????? ? ???????”), ?????? (“?????? ? ???? ???????? ?? ?????????? ???”), ????????????? ??????? ?????? (“????????? ????? ?? 5000 ???, ?????? 5% ?????? ?? ??????????? ???????”) ? ?. ?. ??? ?????????? ????? ????????? ????????? ?? ????? ????? ??? ? ????????”.

  ????? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ? ??????-??????????? ????? “????????”.

  “????? ????? ???????????? ????? — ??????????? ?????? ??? ???????, ? ???????? ?? ? ??????, ??????? ?????????? ??????? ??????????/??????. ? ???? ???-?? ? ??? ?????????? ?? ????????????, ???????? ??????? ??????? ?? ????. ??? ???????, ????? ????????? ?????? ? ???????????? ???????: ??? ?????????? ?????? ?????? ???????? ? ???? ?? ???????, ? ????????”, — ?????????? ??????????.

  ????? ??????, ?????? ???????, ???? ??????????? ????? ??????, ???????? ?? ????????????? ??????-??????? ? ?????????? ???????, ??? ????? ??????? ????? ????????? ??? ??????????.

  “?????? ????????-?????????? ????????? ??????????????????, ???? ? ?????? ???????? ????????? ????????? ???????, ?????? $200—500. ?????, ???? ??????? ????? ???????????? ??????? ????? ????????, ??????? ??????? ??????? ?? 3—6 ???????”, — ??????? ??????????.

  ??? ???????? ? ???????? ???????
  ???? ??????????????? ????????? ????????-??????? ???????????, ????? ???????????? ?????.

  “?????????????? ????????? ??????????????????? ???????????? (?????? ??? ???????). ?? ??????, ?????? ????????-???????? ??? ?????????????? — ??????????????. ?? ??? ????????????? ????? ?? 17 ?? 51 ???. ??? ? ???????????? ????????? ? ??????????, ?????????? ?? ???????”, — ??????? ??????? ?? “?.?.???” ????????? ????????.

  ??????? ????????????? ????? ????????-??????? ?? ?????????????, ?? ???? ?????????? ? ?????????? ????????.

  “? ?????? “?? ??????????? ?????????” ???????: ????????-??????? ?????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ??? ???????, ???, ???????? ???; ??????????????? ?????? ??? ????? ??????????? ? ????? ???????????? ?????????? ???; ????? ??. ????? ?/??? ????? ????????-????????; ????????????????? ??? ??? ?????? ??? ??????????????? ????? ??????? ???????? ????????????????? ??? ???”, — ???????? ????????.

  ????? ???????, ??? ? ?????? ????????? ?????? ???????? ??????, ? ???????? ?????? ????????? ? ????? ?????.

  “???? ?????? ???, ??? ?????? ??????? 30% ?????????, ?????????? ??? ?????????? ?????? ?????? — ?? ????? 85 ???”, — ??????? ?????.

  ????????? ????????? ? ???????????? ? ??????-???????? — ????????? ????, ??? ???????????? ??????? “? ?????? ???? ????????????”.

  “?????? ????? ??????????, ??????? ???? ? ????????? ?????-???????, ??????????? ?????? ???????? ??????????. ???, ?-??????? ?????? ????????? ?????? ? ????????, ???? ? ??????. ?????????? ????????? ?????????????? ????? ???????? ???????????? ?-????????? ??? ?????? ?????? ? ?-?????. ??????? ????????? ???????????, ????? ????, ?????????? ??????, ????????? ???????? ???????”, — ???????? ????????.

  ??? ????? ????????? ???????? ???????????? ?????????? ????????????? ?-??????.

  “? ????????? ??????????? ?????? ????????, ???????????????, ????????, ??????? ???????? ????????? ? ????????, ??????? ? ??????? ??????/???????? ??????, ??????? ??????????? ????????”, — ??????????? ?????.

  ? ? ????? ????????? ??? ??????????? ?-???????? ????? ???????? ??????????.

  “??????????? ?????? ???????? ??????????????????? ????? ??????????? ???????? ?? ??????????? ? ????????, ???? ????? ?? ???????????? ??? ?? ?????, ?????????, ??????, ?????, ??????? ? ?. ?. ?????? ? ? ????? ??????????? ?? ????? ?????? ? ??????? 14 ????, ?? ?????? ??? ???????”, — ??????? ?????.

  ???????? ? ??????? ?????????
  ?????? ??? ???????? ?? ????? ???????????, ????? ??????????? ??????? ??????????? ? ???????????, ??????? ?????? ????????. ???????? ??? ???????? ???????? ????????-????????.

  “??? ??????-???? ??? ????? ?? ????????? ????????-???????? ? ??? ?????? ???????? ????????????? ??????-???????. ????? ??? ??????? ??????????? ????????, ? ?????? ????????-??????? ???????????? ??????? ???? ?? ?? ? ???-?????? ????. ??? ??????, ??? ?? ???? ??? ?????? ???? ???????? — ????, ? ???????, ????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ???????? ???????????? ?????. ? ?????????? ??????-??????? ?????? ??????????? ?????”, — ???????? ???????? ???????.

  ? ????? ???????? ?????????? ????????-?????????? ?????? ?????? ??????? “??????????” ?? ????? ???????????, ? ??? ????? ??????? ?????????????, ???? ????? ????????? ????????? ??????.

  “???????, ????? ????? ????????????? ????????-??????? ??????????, ????? ??????????? ?????????? ??????-??????. ??????????????? ?????? ????????, ??? ?????? ????????? ???? ?????? — ??????????, ???????????? ???????, ?????????????????, ???????? ?????? ? ?. ?. ???????? ????? ??????-???????? ???????? ? ??? ??????, ???? ????????? ??? ???????? ????? ?????????, ????? ??? ????????????. ??? ????? ?????, ? ???????, ????????? ?????? ???-?? ????????? ?? ????????? ?????? ? ?????????????? ? ??????????????? ?? ?????????????? ?????????. ???, ??? ???????, ????????? ??????????? ???????? ?????????, ???????? ?????? ??? ????, ? ?????????? ?? ???????? — ??? ???????, ??? ???? ????? ??????? ????????? ??????????????”, — ???????? ????????.

  ? ????? ??????, ????? ?? ??????????? ??? ??????? ??????? ? ??????????? ?? ?????? ???????????????, ????? ???????: ???????? ?????? ??????????? ???? ????????????.

  “?????? ????? ????????? ???????????? ?? ??????? ?? ?????????? ????????, ???? ????? ??????, ??? ???????? ?? ??????? ? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????? ????????. ????? ? ?????? ?????????? ??????-?????? ????? ?????? ?????? ?? ?? ???????????, ? ??????? ??????????????? ???????? ??????????????. ??? ????? ???? ??????, ??????????, ???????? ? ?. ?. ?? ??? ?????? ???? ????, ???????? ???????????”, — ?????? ???????? ??????????? ?? ????? ???? ????????.

 4. Essays Author

  The blog post is good. It says that the block of Francina. It explores Language, literature, communication, education, didactics, ICT. The article is a profile of a person who works at the CIREL (Center for Support to Innovation and Educational Research in Languages), in the General Direction of Educational Innovation, of the Department of Education.

 5. Custom Essay Writing Service

  Really happy to know more about Francina Martí Cartes. Currently he is working at the CIREL (Center for Support for Innovation and Educational Research in Languages), in the General Department of Educational Innovation, of the Department of Education.I wish to know more about its academic and professional life. Thanks for sharing this information here.

 6. Elisaa

  Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don’t really provide anything that I’m interested in, but I’m most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know. bachelorette party captions.

 7. Assignment Help Singapore

  We provide better and most popular assignment writing services to our customers. This is a legal and reliable company. My professional writing is well qualified to complete academic content for our customers. Assignment Writing Service

 8. Essay Writing Service Cheap UK

  Good to know about you madam. Your degree of excellence is way out of my reach, but you are my aspiration from today. I want to achieve your standard of prominence. An essay writing company is really supporting me in achieving the best grades and praises. The writing quality of my essay writer is excellent. No plagiarism and free revisions.

 9. Custom Dissertation Writing Services

  Our Custom Essay Services is the best and highly ranked by students because of our dedication to keeping the promise. Whatever you read from the website about us is true, and we are committed to delivering well prepared papers to meet your entire write my Top Essay Writing Service academic needs.

 10. Custom Paper Writing Service

  We are the best writing company providing Essay Writer Services of the highest quality. We guarantee our customers of nothing but the highest quality document. Our Custom Term Paper Writing Services are well referenced, formatted and edited to ensure that the article is rid of unnecessary details.

 11. Custom Assignment Help

  Our Cheap Nursing Term Papers are designed in such a way that there are standby writers all the time to work on the requested orders and complete them on time for timely delivery. Our Affordable Custom Term Papers are always available since we offer customized services to suit all your needs at an affordable fee.

 12. Assignment Help

  Writing articles is not easy, I know better but your skill of writing is amazing, because you describe deeply any kind of information, Assignment help is the best online assignment platform where Students can get help to make assignment online by expert’s help, assignment help is an amazing process to complete assignments before the deadline, so every student should visit our website once to check our service.

 13. customthesis

  For struggling college students, the most important question that comes to mind is where do I find the most reliable and trustworthy essay writers?High school and college students seeking to obtain advantage over their peers hire professional essay writers for assistance. With the number of essay writing websites available online advertising their services and making tons of promises, sorting out which websites are real, and which are fake can be a daunting task.

 14. reviews

  The Proofreaders are experts in finding the most obscure mistakes. From proofreading books and websites to proofreading essays and papers, along with student, academic, and legal documents, our proofreading checklist includes editing and proofreading services you won’t find anywhere else on the Internet. And for those writers with the time to proofread their own documents or online content, our proofreading tips are invaluable. https://customthesis.org/services/Research-Paper-Writing-Services

 15. Complete Coursework for Me

  There are Nursing Papers for Sale that are harder to complete than others. Thesis, dissertations, and research papers are some of them. Even if you are enthusiastic and capable student, you might need Thesis Proofreading Services in coping with your difficulties.

 16. mashhad tour

  Mashhad és una destinació de pelegrinatge entre els iranians que s’omple de viatgers la major part de l’any, especialment els dies de festa i Eid. Els devots i amants de l’Imam Reza (AS) sempre visiten la ciutat per visitar l’Imam i s’ha convertit en la capital cultural de l’Iran.

 17. run 3

  Hello, I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank for a tremendous post and an all-round entertaining website. Please do keep up the great work.

 18. Free Astrology Predictions

  Really nice style and perfectly written content material in this. Material on this page is very efficient I’ve ever had.We do not need anything else. Thank you so much for the information.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *