El mapa no és el territori

mapainver.jpg

Hi ha una diferència entre el món i la representació que ens en fem. Tots creem una representació del món en què vivim. És a dir, en fem un mapa, un model, que ens serveix per generar la nostra conducta. Així, cadascú de nosaltres crea un model diferent del món que compartim, i per tant, podem arribem a viure realitats diferents.

Els models que creï cadascú de nosaltres seran diferents, ja que cadascú mira a través de diferents vidres o filtres. El primer filtre el posa el sistema nerviós, a través dels sentits. El segon filtre són les ulleres de les pautes socials. I el tercer, les experiències individuals.
Dins del filtre de les pautes socials el llenguatge té un paper central: “Cada individu és a la vegada beneficiari i víctima de la tradició lingüística en què ha nascut; beneficiari en la mesura en què la seva llengua li dóna accés als registres acumulats de les experiències d’altres persones, i víctima en la mesura que la seva llengua li confirma que la seva consciència amb límits és l’única consciència, de manera que està massa ben disposat a considerar els seus conceptes com si fossin fets reals, i les seves paraules com si fossin reals”. Aldous Huxley. The Doors of Perception.

L’objectiu (nostre, del formador, de l’educador) és expandir i enriquir aquest mapa per fer que la vida sigui més rica i més satisfactòria.

Totes aquestes idees pertanyen a un llibre que he llegit aquests dies. Hi ha idees que m’han semblat molt suggerents, tot i que d’entrada, el títol, se’m feia força estrany. En “La estructura de la magia 1. Lenguaje y terapia” (1975), Richard Bandler i de John Grinder posen les bases de la PNL (Programació Neurolingüística). Basant-se en la Gramàtica Generativa i Transformacional de Chomsky, analitzen el llenguatge utilitzat entre un grup de terapèutes i els seus clients. Els resultats i les conclusions que n’extreuen fan d’aquest llibre un bon manual de comunicació humana, en qualsevol àmbit.

I tu? Des d’on et mires el mapa?

1.033 thoughts on “El mapa no és el territori

 1. ??????

  I figure this article can be enhanced a tad. There are a couple of things that are dangerous here, and if you somehow managed to change these things, this article could wind up a standout amongst your best ones. I have a few thoughts with respect to how you can change these things. ??????

 2. megagame

  ????? ??????????????? ??????????????????? ????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????????????? ???? ??????? MEGA GAME ??????????????? ?????????? ????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? 2022 ?????????????????? ?????????????????????? ???????? ??????????????? ???????????????? ?????????????????????

 3. judicial adda

  This is a wonderful article! I loved reading it so much. Thanks for sharing.
  Judicial Adda is one of India’s leading online coaching classes for judicial services competitive examinations of various states like UP, New Delhi, Bihar, Maharashtra, Haryana, MP, etc. We have state of the artJudicial Study Centre. Please visit our website as we are giving exciting offers on all our courses.

 4. betfilx

  ????????????????????????? BETFLIK ????????????????? ?????????????? ?????????????????? ????????????????????? ???????????? ???????????? ??????? 50 ??????? ?????????????????????? PG SLOT ?????? BETFLIK ????????????????? 1 ?? 10 ????????????????????? ????????? QUICKSPIN ??????????????????????? 2022 ?????????????????????? ??? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????? ??? ??????????????? ?????????????????? ????? FULL HD ?????? ??????????????????????? ?????????????????????????????

 5. Doramas Flix

  Have you ever dreamed of being in a Korean drama? estrenos doramas Do you want to see the best dramas on world television? Premieres Doramas brings you the new video chapters of Korean dramas and dramas! We have all the premieres of doramas.

 6. post free ads in india

  Your blog’s availability on the internet is wonderful. Because you wrote it so wonderfully, I’m now turning to this blog whenever I have an unanswered problem. Thank you for sharing this wonderful information with me; it is incredibly helpful. If you’re wondering how to rank your blog, you’ve come to the perfect place. post free ads in india
  will help you promote your blog and services.

 7. post free ads in india

  Your blog’s availability on the internet is wonderful. Because you wrote it so wonderfully, I’m now turning to this blog whenever I have an unanswered problem. Thank you for sharing this wonderful information with me; it is incredibly helpful. If you’re wondering how to rank your blog, you’ve come to the perfect place. post free ads in india will help you promote your blog and services.

 8. Write My dissertation

  Our assignment help service ensures that the substance given to you is totally unique and counterfeiting free. We’re available online 24×7 and we help you with the cheapest Write My dissertation.

 9. ?????

  Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It’s so good and so awesome. I am just amazed, ?????

 10. safetoto

  Your writing is perfect and complete. safetoto However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 11. ????????

  This post is awesome. I love this post so much that I’m going crazy. It’s one of the best posts I’ve read recently. Thank you so much for writing such a good post. ????????

 12. totosite

  Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once 😀 totosite

 13. Kanda

  Ghattas remembers trying to shape the dough into flowers when she was young, inspired by her mum who makes perfect decorations. At midnight, marking the end of 40 days of fasting, she and her family raise coloured hard-boiled eggs and knock them together (with the goal of being the last person left with an unbroken egg), and then rejoice in eating them as well as the long-awaited maamoul.

  ?????????????  :  ???????????????????

 14. Norton Refund

  Norton is a computer security company that provides antivirus, malware protection, and more. Norton provides hardware, software, and services to help keep your devices safe. They are the leading provider of antivirus solutions in the world. Norton is a popular antivirus and antispyware software. It’s also one of the most expensive. Fortunately, Norton offers a refund policy as long as you cancel your subscription within 30 days. If you’ve tried Norton and you’re not satisfied with it, it’s easy to cancel your subscription for a full Norton Refund.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *