El mapa no és el territori

mapainver.jpg

Hi ha una diferència entre el món i la representació que ens en fem. Tots creem una representació del món en què vivim. És a dir, en fem un mapa, un model, que ens serveix per generar la nostra conducta. Així, cadascú de nosaltres crea un model diferent del món que compartim, i per tant, podem arribem a viure realitats diferents.

Els models que creï cadascú de nosaltres seran diferents, ja que cadascú mira a través de diferents vidres o filtres. El primer filtre el posa el sistema nerviós, a través dels sentits. El segon filtre són les ulleres de les pautes socials. I el tercer, les experiències individuals.
Dins del filtre de les pautes socials el llenguatge té un paper central: “Cada individu és a la vegada beneficiari i víctima de la tradició lingüística en què ha nascut; beneficiari en la mesura en què la seva llengua li dóna accés als registres acumulats de les experiències d’altres persones, i víctima en la mesura que la seva llengua li confirma que la seva consciència amb límits és l’única consciència, de manera que està massa ben disposat a considerar els seus conceptes com si fossin fets reals, i les seves paraules com si fossin reals”. Aldous Huxley. The Doors of Perception.

L’objectiu (nostre, del formador, de l’educador) és expandir i enriquir aquest mapa per fer que la vida sigui més rica i més satisfactòria.

Totes aquestes idees pertanyen a un llibre que he llegit aquests dies. Hi ha idees que m’han semblat molt suggerents, tot i que d’entrada, el títol, se’m feia força estrany. En “La estructura de la magia 1. Lenguaje y terapia” (1975), Richard Bandler i de John Grinder posen les bases de la PNL (Programació Neurolingüística). Basant-se en la Gramàtica Generativa i Transformacional de Chomsky, analitzen el llenguatge utilitzat entre un grup de terapèutes i els seus clients. Els resultats i les conclusions que n’extreuen fan d’aquest llibre un bon manual de comunicació humana, en qualsevol àmbit.

I tu? Des d’on et mires el mapa?

1.108 thoughts on “El mapa no és el territori

 1. PETstock Promo Code

  In a broader sense, the map is the representation of the territory. But the relationship between the map and its object is much more complicated than that. While the map may contain all of the necessary information to describe the territory, it’s not the territory itself. Rather, the relationship between the map and its object is what creates the difference between a map and a territory. This is especially true when the territory is a geographical region.

 2. Keonhacai

  I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. keonhacai, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

 3. Peter Davidson

  Thanks so much for this. Really your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it. You write very well which is amazing SAP Exam C_THR86_2205. I really impressed by your post.

 4. casinosite

  It’s really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know casinosite ? If you have more questions, please come to my site and check it out!

 5. pg slot ?????????

  ????? ???????????? ???????? ?????????????? ??????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????? ????????????? ????????????? ??????????????????????????????????? pgslot????????? ???????????????????????????????????????? ????????

 6. baccarat online

  Your writing is perfect and complete. baccarat online However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 7. Kiattisak Tonginn

  ??????? Betflix988 ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????? Betflixvip168 ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 100% ???????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????????????

 8. slotsite

  As I am looking at your writing, slotsite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *