RACÓ DE LECTOESCRIPTURA

Els infants no segueixen el mateix ritme d’aprenentatge, sempre s’ha de mostrar una actitud de respecte i s’haurà d’adaptar perquè cada un pugui avançar des d’on es troba. Es tracta d’un procés d’aprenentatge molt lligat al procés de maduració.

L’inici de la lectoescriptura es fa sempre partint del propi nom i de paraules significatives pels infants, a nivell grupal es treballen aquests referents (T de Teo, G de Gerard, B de balena…), i sempre amb lletra majúscula o de pal.

L’aprenentatge de la lectoescriptura passa per diferents etapes, i cada nen/a es troba dins d’una fase diferent, cada infant té el seu ritme i la seva maduració, no tots passen per totes les etapes necessàriament.

Les fases són les següents:

1-ESCRIPTURES INDIFERENCIADES L‘infant imita els aspectes formals i l‘acte d‘escriure de les persones adultes fent gargots, rodonetes, palets i altres formes que no siguin dibuixos. Sap que dibuixar és diferent d’escriure. Pels infants l‘escriptura representa el nom de les coses, l‘escriptura té la funció de designar. PSEUDOLLETRES

2-ESCRIPTURES DIFERENCIADES Durant aquest període l‘infant realitza produccions diferents en quantitat o en varietat de lletres per representar paraules diferents. UTILITZA LLETRES

3-ESCRIPTURES SIL·LÀBIQUES Quan els infants comencen a adonar-se que hi ha alguna relació entre l‘escriptura i la pauta sonora, les seves produccions passen a estar controlades per la segmentació sil·làbica de la paraula. ETAPA SIL·LÀBICA SENSE CORRESPONDÈNCIA SO- GRAFIA AMB CORRESPONDÈNCIA SO- GRAFIA

4- ESCRIPTURES SIL·LÀBIQUES ALFABÈTIQUES Els infants comencen a escriure més d‘una lletra per a cada síl·laba (a cada so li correspon una grafia). En aquest nivell la impressió que té l‘adult quan mira les produccions dels infants és que s‘han deixat lletres.

5-ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES L‘ infant fa una anàlisi alfabètica exhaustiva i quan escriu estableix la correspondència entre sons i grafies. ORTOGRAFIA NATURAL