Racons de treball matemàtic.

Hem continuat amb el treball matemàtic tot jugant a construir torres amb gots de plàstic, els nens/es havien d’intentar fer torres el més altes possibles.

Amb petit grup, també vam jugar al joc de les parelles, en el qual es treballa principalment  l’atenció, la memòria i el comptatge.