MEDI AMBIENT (III)

Les tres R. 

REDUIR

Si utilitzem els folis per les dues cares, si no comprem aliments envasats, si no fem servir tant el cotxe, si guardem l’aigua de pluja….

Tot això ens serveix per a reduir deixalles, reduir el consum d’energia, d’aigua  …

REUTILITZAR

Podem fer servir els papers mal impresos per a fer esborranys, les bosses de plàstic o paper que són netes es poden guardar i reutilitzar, …

Això evitarà que se n’hagin de produir en més quantitat.

RECICLAR

Quan els papers, els pots de vidre, els plàstics, la roba, els aparells electrònics, ja no tenen possibilitat de ser usats, hem de saber on cal dipositar-los per tal que se’n puguin aprofitar el màxim nombre d’elements.

Els diferents contenidors, deixalleries mòbils i deixalleria fixa ens permet posar cada cosa al seu lloc.

SIGUEM ORDENATS!