La importància de les eines digitals

És evident que actualment les tecnologies i internet formen part de la nostra vida, del nostre dia a dia i, com és lògic, també de les nostres aules. Des de fa un any ha incrementat l’ús i s’ha d’apostar per una mirada integradora cap a la tecnologia, on l’alumnat pugui desenvolupar la competència digital de forma natural i englobada en el seu aprenentatge.

És molt important tenir clar el seu bon ús, que es podriem resumir bàsicament en aquests 5 punts:

  1. Com a instruments mediadors entre l’alumnat i els continguts d’aprenentatge.
  2. Com a instruments mediadors entre els docents i els continguts d’ensenyament-aprenentatge.
  3. Com a instruments mediadors entre el professorat i l’alumnat.
  4. Com a instruments per poder fer el seguiment del procés d’aprenentatge .
  5. Com a instruments generadors d’entorns i espais de treball i d’aprenentatge.