ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA

Durant el mes de maig, els nens i nenes de Cicle Superior han fet

dues sessions d’educació física una mica especials, amb el suport

d’en Jordi de l’Espai Jove:

  • Han conegut el Kin-ball, un esport d’equip que es juga amb 

una pilota de més d’un metre de diàmetre.

  • Han experimentat l’escalada en rocòdrom.
  • Han jugat a tennis de taula.
  • Han treballat amb diferent material de circ: plats xinesos,

carioques, diàbolos, mocadors, pilotes i anelles de malabars, etc

Alumnes de 5è al rocodrom

Alumnes de 6è A jugant a Kin-ball

 

 

ACROSPORT

Vídeo Acrosport

Acrosport

L’acrosport és un esport acrobàticcoreogràfic que integra tres elements fonamentals: formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies i elements de força, i flexibilitat i equilibris com a transicions entre figures. Té elements de dansa, salts i cabrioles gimnàstiques com a component coreogràfic, que li atorguen el grau d’artístic.

L’acrobàcia és cadascun dels exercicis gimnàstics o d’habilitat que realitza un acròbata: equilibris, salts, girs, etc. Les acrobàcies són una part important del acrosport. Es poden entendre les acrobàcies fora de l’acrosport però no l’acrosport sense acrobàcies.

Rols dins del grup de l’acrosport

a) Acròbata o àgil. Són els que realitzen els elements més complicats. Solen enfilar-se a les posicions més altes de les piràmides.

b)Portor. És aquell que es situa com a base, utilitzant el seu cos com suport. Aquest pot ser estàtic o dinàmic i les posicions bàsiques del portador són: supina (tombat cap per amunt), quadrupèdia (quatre suports) i bípeda (de peu, dos suports).

c) Ajudant. La seva funció és ajudar als membres del grup en els moments o les fases que ho requereixin. La seva posició és estètica en l’estructura final.

Exemples:

 

 

Per què hem de canviar-nos de roba després de fer Educació Física?

Segons el nou decret d’educació 142/2007 DOGC núm. 4915, dintre de l’àrea d’Educació Física, “l’escola ha d’oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona”. Aquest mateix decret ens diu, a l’apartat de competències pròpies de l’àrea, que els continguts d’educació física pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat, així com la pràctica d’hàbits saludables de forma regular. Tot això ve reforçat dintre del bloc de continguts “Activitat física i Salut”, on en tots els cicles d’educació primària ens parla de treballar hàbits bàsics higiènics. Per aquest motiu, desde l’àrea d’Educació Física es proposa començar a treballar uns hàbits d’higiene mínims al finalitzar la sessió de treball:

Cicle Inicial: rentar-se les mans i la cara quan finalitza la sessió.

Cicle mitjà i superior: canviar-se de samarreta després d’haver-se rentat les aixelles, la cara i les mans. Aquest acord fa que els alumnes d’aquests cicles hagin de portar una tovallola petita, sabó, desodorant i una samarreta de recanvi els dies que facin educació física.