Programes Qualifica’t i Acredita’t

Preguntes més freqüents

1. Quina diferència hi ha entre el programa Qualifica’t i Acredita’t?

En el programa Qualifica’t es pren com a referent el títol de Formació Professional, mentre que en la convocatòria Acredita’t es té com a referent les Qualificacions professionals i unitats de Competència.

2. Té els mateixos efectes el Qualifica’t i l’Acredita’t?

Malgrat que el referent inicial és diferent, els dos tenen idèntics efectes en el moment en què es gestionen les certificacions respectives de l’àmbit laboral i acadèmic. Per tant, les persones que han fet Qualifica’t no han de repetir cap qualificació o unitat de competència que ja tinguin certificada.

3. Quins requisits ha de tenir l’aspirant en els dos programes?

Mentre que per accedir al qualifica’t cal tenir dos anys d’experiència laboral relacionada amb el sector, en l’Acredita’t és necessari tenir 3 anys d’experiència laboral en els últims 10 anys o bé un nombre determinat d’hores de formació cursades també en els últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria.

4. Per què no apareixen els noms dels cicles formatius a la convocatòria?

Atès que la convocatòria permet acreditar les qualificacions/unitats de competència, els noms corresponen a aquestes qualificacions associades d’àmbits i sectors professionals actualment emergents i amb necessitats de qualificació per part de les empreses com és el cas d’atenció a la dependència o activitats esportives.  Aquestes qualificacions són les que estan incloses en els títols de formació professional.

5. Continua vigent el programa Qualifica’t?

Sí, el Qualifica’t continua vigent en els cicles formatius no associats amb les
qualificacions i unitats de  competència incloses en la convocatòria Acredita’t.

6. On es poden consultar els centres que participen en la convocatória Acredita’t?

Els centres es poden consultar a la pàgina web http://www.gencat.cat/acreditat. A nivell intern del Servei Territorial s’adjunta el llistat dels centres participants.