Ús didàctic del material multimèdia

Aquest breu article s’ha realitzat per al curs de Formació Permanent “LPDI – La publicació digital”. Es citen en un seguit de recursos que han estat útils per a treballar la implicació de l’alumnat en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge durant la meva trajectòria professional com a docent al Departament d’Educació. Aquests recursos són plataformes i aplicacions digitals que han permès als estudiants i estudiantes fer la creació dels seus propis materials multimèdia que han anat ajugant a treballar les diverses funcions executives del cervell en reforcen les accions d’organització, planificació, realització i avaluació a més de ser promotors d’estratègies d’aprenentatge pròpies de del DUA.

Les relatives a la manera de representar la informació que més m’han funcionat han estat: Twinkl, Thinglink, Book creator, Flaticon, Word Reference, Tiny Wow, Genially i Youtube.

En referència als mitjans d’acció i expressió les aplicacions que més he usat amb l’alumnat són: Nebo, Pearltrees, Timeline, Cacoo, Padlet i Pic-collage.

Atès la manera de comprometre’s, les plataformes que m’han fet més servei per assolir els objectius proposats amb l’alumnat són: WordPress, Google Sites, Prezi, Moodle, Symbaloo, Mentimeter,  EdPuzzle, Powtoon, Kahoot, Plickers i l’iMovie.

En conclusió, l’ús de recursos audiovisuals a les situacions d’aprenentatge, que ens ofereixen les plataformes en línia i les aplicacions digitals, són claus per potenciar l’aprenentatge significatiu ja que ens permeten oferir modelatge, bases d’orientació, immersió, referències, visualització d’altres experiències i transferència d’aprenentatges d’altres, etc.

Image designed by @rawpixel.com – www.freepik.es