Presentació

Introducció

L’equip docent de secundària de l’IE Greda hem desenvolupat aquest projecte per l’alumnat de 1r d’ESO per tal de conscienciar la comunitat educativa sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica a la vida de les persones i dels altres éssers vius.

Per donar resposta a aquesta pregunta, el centre s’ha adherit al projecte Educacont de mesura de la qualitat de l’aire. A l’institut disposem d’una estació de mesura que recull i transmet dades a la xarxa de diferents paràmetres atmosfèrics.

L’IE Greda forma part del programa d’innovació SteamCat del Departament d’Educació. És per això que s’han utilitzat també materials d’aquesta plataforma i se n’han desenvolupat de nous.

Objectius del projecte

  1. Mesura de la qualitat de l’aire de l’entorn del centre
  2. Coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Unesco
  3. Estudi dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el canvi climàtic
  4. Estudi dels efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut de les persones
  5. Muntatge i posada en funcionament d’una estació meteorològica Educacont amb sensors atmosfèrics
  6. Aprenentatge d’elements bàsics de programació de plaques KeyStudio amb ArduinoBlocs
  7. Recollida i tractament de dades atmosfèriques amb fulla de càlcul
  8. Elaboració de conclusions i redacció de propostes que permetin millorar la qualitat de l’aire del nostre entorn
  9. Difusió de les conclusions del projecte a la comunitat educativa i als agents locals de la ciutat d’Olot.