Barriguitas

Com ja sabem avui dia els anuncis són els mitjans principals de comunicació, aquests tenen un poder sobre les nostres ments. Els més petits i petites són molt vulnerables a aquests medis, per tant és essencial que els adults controlin el que els seus fills i filles vegin, tant per televisió com per les xarxes socials.

En aquest apartat analitzarem l’anunci de les “Muñecas Barriguitas estilo clásico”. Aquestes pertanyen a “Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil”, i són molt reconegudes en tot el món.

En la fotografia que observem a baix, aquest anunci juga amb els colors rosa i blau, els quals la nostra societat categoritza per nenes i per nens. Si posem atenció el primer color mencionat és utilitzat en les Barriguitas noies i el segon color per les Barriguitas nois. Per tant podem dir que és una publicitat sexista, ja que classifica els colors segons el gènere de la joguina.

Un altre aspecte a destacar és l’aparició de dos nenes, amb aquest concepte visual ens dona a entendre que amb les nines i els ninots només poden jugar les persones de gènere femení.

Per acaparar l’atenció dels infants i famílies es fa ús d’una música animada amb diverses veus de fons, les qual utilitzen rodolins com “¿Coleccionas muñequitas? ¡Nuevas Barriguitas!”.

Com a conclusió podem dir que aquesta publicitat fa una limitació del joc donant una visió només femenina, això és important canviar-ho ja que el joc ha de ser una activitat lliure, imaginativa i creativa. Els infants són innocents i per ells i elles una joguina només és un objecte que acompanya al joc. Deixem que petits i petites gaudeixin de la infància!

Amanda Gomes Ribeiro