Algunes referències sobre cultura popular i educació (no hi son totes, però totes en són)

Caramella. (2014). Cultura popular i escola. Caramella, (31), 1. Recuperat de http://www.revistacaramella.cat/arxiu,fitxa_document;id,19108;pagina,1;cultura-popular-i-escola-(editorial-caramella-31)/

Delgado, E. (1985). El tercer àmbit de la cultura. En D. Llopart, J. Prat i Ll. Prat (Eds.), La cultura popular a debat (pp. 192-202). Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular/Altafulla. Recuperat de http://www.fbofill.cat/publicacions/la-cultura-popular-debat-segona-part

Janer, G. (1985). El paper de l’educació en la dinàmica de la cultura. En D. Llopart, J. Prat i Ll. Prat (Eds.), La cultura popular a debat (pp. 180-191). Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular/Altafulla. Recuperat de http://www.fbofill.cat/publicacions/la-cultura-popular-debat-segona-part

Juliano, D. (1986). Cultura popular. Barcelona: Anthropos.

Miñana, C. (2002). Escuela modernizadora, escuela folclorizadora. Sobre usos, abusos y desusos de estas en la escuela”. En M. C. Parias (Coord.), Influencia y legado español en las culturas tradicionales de los Andes americanos (pp. 368–386). Bogotá: Corporación para la Promoción y Difusión de la Cultura. Recuperat de http://www.humanas.unal.edu.co/red/files/2112/7248/4191/Artculos-escuelamodernizadoraCM.pdf

Munar, F. (2010). Cultura popular i educació. Escola Catalana, (466), 11-14. Recuperat de https://drive.google.com/open?id=0B-UH40RuxWlEbE1mbDVIa0w3aGs

Panyella, A. (1983). La cultura popular des del punt de vista antropològic. En Departament de Cultura. Memòria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular (pp. 29-34). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Prats, LL. (1985). Sobre el caràcter conservador de la cultura. En D. Llopart, J. Prat i Ll. Prat (Eds.), La cultura popular a debat (pp. 72-80). Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular/Altafulla. Recuperat de http://www.fbofill.cat/publicacions/la-cultura-popular-debat

Prats, LL. (1988). El mite de la tradició. Barcelona: Edicions 62.

Puig, J. (25 de maig de 2016). Tradicional i popular: algunes precisions. [Missatge en un bloc]. Recuperat de http://capdebec.blogspot.com.es/2016/05/tradicional-i-popular-algunes-precisions.html

Quintana, J. i Cerdà, J. (2005). Cultura popular, cultures populars i escola. Perspectiva Escolar, (293), p. 2-9. Recuperat de http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/QuintanaCerda_culturesPE.pdf

Santamaría, E, i de la Haba, J. (2003). Los géneros de la cultura. antropología, feminismo y cultura popular (entrevista a Dolores Juliano). Voces y culturas. Revista de comunicación, (19-20), 183-197. Recuperat de http://www.antropologia.cat/files/Entrevista_Dolores_Juliano_Los_g%C3%A9neros_de_la_cultura.pdf

Saurí, E. i Rovira, M. (2012). La cultura popular: entre el folklore i el símbol nacional. Canemàs, (10), 13-24.

Seminari de Cultura Popular de l’Institut Català d’Antologia. (1981). Els centres relacionats amb el folklore i la cultura popular a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Recuperat de http://www.fbofill.cat/sites/default/files/0289.pdf

Simón, A., Martínez-Shaw, C., Vicent, B., Casey, J. i Frigoli, J. (1987). La cultura popular a l’Espanya de l’Antic Règim. Manuscrits. Revista d’Història Moderna, (6), 93-118. Recuperat de http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/view/23127

Soler-Amigó, J. (2010). Apunts sobre la cultura popular a l’escola. Escola Catalana, (466), 15-16. Recuperat de https://drive.google.com/open?id=0B-UH40RuxWlELTlDYjZtaEFsRFU

UNESCO. (1990). Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular (15 de noviembre de 1989). París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO. Recuperat de http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Versió pdf