EDITAcre@.-

Edicions digitals creatives cooperants de difusió per internet, amb acreditació EDUcert i amb certificació EDUcre@, amb dipòsit legal i dins de les possibilitats orientades al reconeixement de mèrtits del professorat. 

ORIENTA.cre@

Servei dins d’EDITA.cre@ d’orientació per a la gestió de la propietat intel.lectual, el reconeixement dels drets d’autor/a de les produccions i dels treballs creatius.

– Registre de la propietat intel.lectual i del Copyright  ©

– Gestió de la difusió, núm. de dipòsit legal

– Tramitació sis s’esqueies de l’ISBN

– Presentació de les difusions i certificacions de les mateixes

– Certificació de difusió per mitjans de ràdio o en situacions de formació permanent.

LES FUNCIONS D’ EDITA.cre@.-

EDITA.cre@ té per missió sensibilitzar a la ciutadania de les avantages de l’ús d’internet, de les noves tecnologies (TIC) aplicades a l’aprenentatge (TAC) en l’estalvi de diners per trucades telefòniques, desplaçaments, de documents suport paper (mesures ecològiques d’estalvi de la fusta) i pèrdua d’hores de treball.

A més també de sensibilitzar que l’important tan es té la informació és la capacitat de respondre i de prendre decisions, amb les prèvies tasques de mentalització, selecció i síntesis de la informació i l’elaboració de nous coneixements.

1.- Campanya JUST.net (Estimular i exigir) Exigir de forma diplomàtica i pacífica la necessària dotació dels centres cívics, culturals i educatius de les eines d’accès a internet, de pantalles, etc. que amb l’ús de l’USB o disc extraible es pugui entrar a internet, fer una exposició de material etc. Exigir de les condicions per afavorir la digitalització social i la igualtat d’oportunitats a la ciutadania. Així també exigir el dret a la comunicació internauta amb uns mínims de civisme i tracte ciuatadà en l’atenció a les bústies electròniques així com de les pàgines webs, blocs, etc.

2.- (Difusió) La difusió de documents i materials digitals per internet, en la intenció de facilitar tota informació i així ajudar a les persones a desenvolupar criteris d’aprendre a aprendre en el conjunt de les seves competències bàsiques. Davant d’un curs de formació cal tenir per via electrònica i amb suport digital tota la informació. La sessió de formació és per ajudar a interpretar la informació i per a generar iniciatives dels seus participants que han d’esdevenir cooperants, de cara a la millora de la realitat a les aules i/o a les llars.

En aquests moments estem treballant en la difusió de programacions didàctiques de qualitat de forma interactiva, així com de diafotogrames (DFG) interactius, que són blocs de fotos seqüènciades amb o sense text escrit.

En les diafotogrames es farà difusió per a potenciar l’expressió oral, la visita de museus i/o indrets singulars d’interès cultural i l’expressió escrita curta o telegràmica en frases o en cartells en power point. Podem trobar en els blocs de fotos composicions de diatofotogrames ( a traves de les fotos construir un discurs que li dona sentit a totes les fotos).

3.- (Interpretar, Treballar, Aplicar) , Interpretar, inspirar, motivar el treball dins de l’aula i dins del centre, dins de les llars o dins dels espais educatius de l’entorn.

Dins dels principis del foment de la

Creativitat…… Orienta.cre@ de productes

Reunir-se al voltant de mostres-cre@ com EDU.cre@, MOTI.vak, a més de la ràdio ENTORN cooperant (rÈc), com a mostra oral, actes-cre@ com conferències d’autor, etc.

Estímul de la creativitat cooperant i de la cooperació ciutadana en la cohesió social i la interculturalitat.

@ la digitalització com a estalvi de paper, de dispeses de telèfon, d’estalvi de temps, de feina i de noves formes de teletreball i de telecomunicació interactiva i democràtica.

EDITA.cre@

És la primera editora de documents digitals i electrònics per a facilitar la informació gratuïta, tot respectant els drets d’autor, i a la vegada organitzadora de mostres interactives creatives cooperants com EDU.cre@ i MOTI.vak

En certa manera la ràdio ENTORN cooperant (rÈc) és una mostra setmanal de 90 minuts de ràdio es a dir primant l’expressió oral interactiva i l’escolta activa decisòria.

També els ACTES.cre@ com conferències, xerrades col.loqui, taules rodona són mostres interactives presencials de temps limitat i en un lloc concret.

Les actuacions d’ EDITA.cre@ es diferencien per l’estil, per l’estètica, per l’enfocament deconstructiu decisori i per la seva alta participació a baix cost econòmic dins del voluntariat i l’acció cívica.

EDU.cre@ és la mostra de produccions i treballs creatius cooperants educatius per a la seva difusió cultural com cançons, programacions docents, noves formes d’intervenció com OPS o operacions proposta estratègies socials, poesies, relats curts, video curts…. que es porta a terme dins d’un any en un territori.

MOTI.vak és la mostra de recursos i tècniques motivadores de l’alumnat, de les famílies i del professorat.

També EDITA.cre@ ofereix els FIITS o sondeijos instantanis de millora per mitjà de l’atorgament de l’EDU.cert o certificat de qualitat tècnica i social educativa de productes per a la difusió com webs, blocs, llibres, etc.

EDU.cre@ 2007

Article de col·laboració amb la revista escolar PATI.net.

El col·legi Els Àngels de la Granja va participar en EDU.cre@

EDU. ©®E@ 2007 La mostra de produccions i treballs creatius educatius de difusió pública amb valors socials solidaris que va organitzar l’associació CERADAI-Institut Cooperant, la mateixa que promou la Ràdio Entorn Cooperant.. NOTA DE PREMSA  Justificació:Paral·lel a que l’any 2007 el Premi Nobel d’Economia es tracta d’aportar una base matemàtica sòlida en els processos de la presa de decisions, en la regulació dels mercats financers, en les subhastes i en les negociacions laborals, segons la informació de què disposen els diferents agents que hi intervenen. CERADAI-Institut Cooperant  (CIC) Internacional Sense Fronteres de Catalunya, ja tenim una trajectòria de més de 21 anys on hem aplicat principis econòmics en l’organització de la promoció cultural i del voluntariat.La ciutadania té idees, il·lusions, iniciatives però fan falta mercats culturals engrescadors de la creativitat, subhastes de projectes culturals i en les negociacions psicosocials, segons les actituds, les creences i els coneixements de que disposen els diferents agents psicosocials que hi intervenen.El psicopedagog i investigador psicosocial J.M. Ferran per mitjà del seu estudi de psicosociopedagogia creativa va proposar que una manera de gestionar aquests espais era organitzar mostres a la fi de fomentar la creativitat del professorat, les seves idees i iniciatives creatives Després de posar en marxa la ràdio entorn cooperant, en la qual va participar professorat i alumnat del CEIP Els Àngels es va potenciar l’àmbit de les mostres.Per això en l’any 2007 es va organitzar la mostra d’assaig “La LLAVOR”  EDU. ©®E@’S 2007 per al coneixement, l’estímul i el reconeixement del treball en valor afegit creatiu educatiu, un lloc de trobada per associacions, AMPES, centres educatius, artistes i creatius, mitjans de comunicació i polítics en els diversos àmbits de les administracions públiques. El canvi climàtic, les noves necessitats de participació ciutadana, el consumisme agressiu i abusiu…fan que es prenguin mesures per a protegir a la ciutadania informant-la i invitant-la des de la seva creativitat a descobrir que des de la imaginació podem fer entre tots un món més just i sostenible. El passat dia 07 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona. Varen intervenir:  Srta Irene Vallvé. XEAUC: Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO de Catalunya. Joan Andreu Torres com a president de l’ Òmnium Cultural del Tarragonès i Tomàs Grau en nom de la Federació Catalana de Voluntariat Social. També assistir a l’acte la  regidora de l’Ajuntament de Tarragona Sra. Sandra Coloma.   Les intervencions de la mostra.-1.- Mostra breu d’exposicions orals de 10 minutsEn primer lloc intervingué J.M. Ferran i Torrent que tractà sobre el futur dels Treballs en Xarxes en equips Cooperatius Socials (Els TXECS) en l’Educació a la creativitat. EDU. ©®E@’S 2007 destacant que el món creatiu és un mocador obert del puny d’un infant. Tot seguit intervingueren:- L’estima per la nostra llengua i la cultura per part de J.A. Torres, president de l’Òmnium Cultural del Tarragonès- El voluntariat ens prepara en la vida per part de la Federació Catalana de Voluntariat Social- En xarxa amb la UNESCO, escoles actives i creatives per part d’Irene Vallvé de la XEAUC. 2.- Mostra de produccions creatives educatives de 5 minuts

1.- Una programació didàctica innovadora per part de Míriam Martínez Flores, seleccionada en bona qualificació en el procés selectiu del Departament d’Educació ,2007.

2.- La foto de Modest Gené. Comissió Promotora de l’any 2008. 25 anys de la mort de l’escultor. Foment de la creativitat docent i de l’alumnat.

3.- La foto de la concòrdia . Associació de Dones de l’Aleixar.4.- La web sobre Cabacés. www.cabaces.com , la qual va rebre el reconeixement EDU.cert a la qualitat i a la iniciativa inèdita.5.- L’himne de l’IES Torreforta,6.- El dret a sobreviure- Grup d’alumnes del CEIP Els Àngels de la Granja de Tarragona. Musicat per la mestra de música Consol Vericat.

7.- L’apadrinament del monument a Fèlix, un projecte presentat pel seu coordinador Víctor Pomerol

8.- Cabacejar, el goig de descobrir l’amistat, cançó cantada per la mestra creativa musical Consol Vericat9.- Els dos nous programes de ràdio: “”Sp2”” i Tp*. Que en el mes de desembre “Sp2” el viatge setmanal al nostra planeta imaginari, va rebre el premi MICRO al millor programa per a la promoció educativa de la ciutadania creativa10.- L’acudit d’Andreu Faro. Invitació a créixer junts. Que va ser traduit a l’àrab per l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona. Acudit dins de la campanya DIGUI per conviure dins de Tarragona ponent en 200811.- El diploma . Una aportació en la impressió de diplomes de la jornada de l’IES Pere Martell del CET de Tarragona.  

3.- Es va constituir una Junta Àrbitra Creativa d’Honor, any 2007 amb el Sr. Joan Blázquez (joier creatiu) , Srta. Mila Santolària, Sr. Jordi Vergés i Sr. Antoni Sebastià (músics), Sr. Jordi Salvador (inspector tècnic edu, jubilat), Srta. Irene Vallvé (Xeauc-UNESCO), Sr. Bruno Gallart (escultor), essent el secretari: J.M. Ferran.

Es valorà la participació com a molt positiva.

De cara l’any 2008 organitzarem EDU.cre@ i MOTI.vak, aquesta darrera és una mostra sobre recursos i tècniques motivadores de l’alumnat i de les seves famílies, així com del professorat.