PROJECTE FINAL: LLEGENDA DE SANT JORDI (ACTIVITAT 6)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XiPkNQCX97s[/youtube]

ACTIVITAT 6: LLEGENDA DE SANT JORDI.

OBJECTIUS:- Conèixer la tradició i la festa de Sant jordi a Catalunya.
– Escoltar i visualitzar la llegenda de Sant Jordi a través d’un teatre amb titelles.

A través d’aquesta activitat apropem als infants a la festa tradicional de Sant Jordi ,als personatges que la composen i la seva història.

PROJECTE FINAL: CANÇÓ DEL CARNESTOLTES (ACTIVITAT 5)

CANÇÓ CARNESTOLTES

ACTIVITAT 5: CANÇÓ DEL CARNESTOLTES
OBJECTIUS: -Escoltar la cançó del carnestoltes a través de la pàgina del goear.
-Memoritzar i interpretar la cançó Ara arriba el carnestoltes.
En aquesta activitat els infants escoltaran col·lectivament la cançó del carnestoltes. Posteriorment memoritzaran la cançó per poder cantar-la a la festa que organitza l’escola per carnaval.

PROJECTE FINAL:CONTE DIGITAL DEL CARNESTOLTES (ACTIVITAT 4)

CONTE DIGITAL DEL CARNESTOLTES

ACTIVITAT 4: CONTE DIGITAL DEL CARNESTOLTES.
OBJECTIUS: -Visualitzar el conte i posterior conversa sobre el conte.
– Conèixer els diferents animals que suten al conte.
– Reconeixer la festa del carnestoltes.

Aquesta activitat aproparà als infants a la festa del carnestoltes a través de com els animals del bosc s’organitzen per celebrar el ball del carnestoltes.

PROJECTE FINAL: EL CONTE DEL PETIT AVET (ACTIVITAT 3)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TXWd4_pEZEA[/youtube]
ACTIVITAT 3:CONTE DEL PETIT AVET.
OBJECTIUS:- Visualitzar el conte del petit avet.
– Reconèixer característiques del nadal.
– Participar activament en la conversa col·lectiva del conte.
En aquesta activitat aproparem als infants a les festes del nadal a través del conte del Petit avet.Després farem una conversa col·lectiva sobre el conte i el nadal.

PROJECTE FINAL: LA CASTANYERA AMB PDI (ACTIVITAT 2).

L’espai on he realitzat l’activitat ha estat l’aula d’informàtica on tenim la PDI i els ordinadors per cada infant. .
Les activitats que he realitzat amb la PDI amb el conte de la castanyera són:
– Escriure les vocals que falten en la paraula Castanyera.
– Treballem el concepte dins i fora a partir de ficar castanyes en un cistell.
– Diferenciació entre castanyes i cargols.
– Dibuixar les diferents parts del cos de la Castanyera.

Castanyera amb PDI

PROJECTE FINAL: FESTES TRADICIONALS (justificació i activitat 1)

JUSTIFICACIÓ: Degut a la immigració que trobem dins de les aules hem trobat important treballar les diferents festes que celebrem a l’escola.
ÀREES: Comunicació i llenguatges.
CONTINGUTS:- Utilització de l’ordinador i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació i creació.
-Coneixement de les festes tradicionals.
CAPACITATS:5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació per mitjà de diferents llenguatges.
OBJECTIUS: -Utilitzar l’ordinador com a mitjà de comunicació i creació.
– Conèixer les diferents festes tradicionals.
– Interès per les creacions realitzades amb l’ordinador.
DIVERSITAT:Respectarem els diferents ritmes d’aprenentatge de cada infant.
AVALUACIÓ:Portarem a terme una avaluació contínua i global a través de l’observació directa. Recollirem la informació en graelles de doble entrada.

ACTIVITAT 1: LA CASTANYERA I LES SEVES CAStANYES.
OBJECTIUS: Observar la imatge de la castanyera i distingir els seus trets característics ( faldilla, camisa petita, sabates…).
A partir de la imatge projectada a l’ordinador de la castanyera i la castanya, introduïrem la festa de la castanyada al infants. Posarem als infants en rotllana i iniciarem una conversa sobre els trets característics de la castanyera i la castanya.