Abans de fer la primera reunió del curs cal que llegiu les normes del departament que comentarem i explicitarem a classe. Ho podeu fer a l’ adreca de quadern virtual de dalt. 

El blog del Departament d’ Educació Física

Aquest blog ha estat creat amb diferents finalitats:

–  Que sigui un conducte per intercanvi de la informació entre alumnes i professors.

– Que faciliti el accés a la informació i als coneixements conceptuals de l’ Educació Física.

– Que serveixi als alumnes per accdedir a diferents continguts que tinguin a veure amb la salut, l’ autoestima, l’ autoconeixement, l’ esport , la condició física, la nutrició…

– Que serveixi com a eina de millora de les nostres competències bàsiques. Tant del tractament a l’ informació, com la competència llinguística o petència d’ aprendre a aprendre.

– Que sigui divertit.

Volem organitzar els continguts de manera que cada curs tingui el seu espai i que molts dels continguts siguin accesibles a tots.

Esperem la col·laboració de tots i totes per millorar aquest instrument. Moltes gràcies. Salut.

                                                          Els professors d’ Educació Física

                                                          Pilar Cano, David Garijo, Jesús Félez