9.5.- Els pressupostos generals de l’estat

En aquest apartat, internet us ofereix informació suficient que hem comentat a classe i que cal saber. També cada alumne ha cercat els pressupostos de l’Estat per a 2012 i heu pogut comprovar la distribució de la despesa i la previsió d’ingressos i, finalment, el dèficit previst.

A) Els components del pressupost

a) Pressupostos de l’Estat

b) Pressupostos de la Seguretat Social

c) Pressupostos de les societats estatals

d) Pressupostos d’altres ens públics

B) Contingut dels pressupostos

a) Classificació de les despeses

b) Classificació segons la destinació

C) Classificació dels ingressos

a) Els ingressos fiscals i no fiscals

b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris

 

D) Elaboració del pressupost i gestió pressupostària

Preparació, discussió i aprovació, execució, intervenció i control

a) El cicle pressupostari: elaboració i aprovació

– Tramitació parlamentària

b) La gestió del pressupost

– La gestió del pressupost, el seu control i tancament

 

Deixa un comentari