9.4.- Polítiques sectorials discrecionals: habitatge, sanitat i medi ambient.

Si hom presta atenció als mitjans de comunicació podrà observar que els diversos governs de cada estat apliquen polítiques sectorials, destaquen alguns objectius per sobre dels altres. Per a uns es persegueix prioritàriament un programa de carreteres, per a d’altres un programa de construcció de vivendes de protecció oficial. Darrerament, als USA hi ha un ambiciós programa de sanitat pública, a Espanya el tren d’alta velocitat, etc.

Cada alumne cerca del seu país la despesa en sanitat i en educació. D’aquesta manera podrem veure el comparatiu entre tots els països membres de la Unió Europea i comparar les seves polítiques sectorials.

A) Política d’habitatge

B) Sanitat

C) Medi ambient

Deixa un comentari