UNITAT 9.- La intervenció de l’estat i la política fiscal

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

Ha quedat clar en anteriors temes que el model d’economia de lliure mercat no pot, per si sol, garantir la plena ocupació ni pot evitar crisis cícliques que en alguns casos poden produir no només una recessió econòmica, sinó també una depressió.

John Maynard Keynes, i amb ell tots els governs democràtics actuals, va proposar la decidida intervenció de l’estat en l’economia per tal d’estimular la demanda agregada i, d’aquesta manera, augmentar la producció i l’ocupació. A través de la despesa pública i els impostos, els estats intervenen en l’economia de lliure mercat.

Aquí al bloc només hi ha una mica d’esquema recordatori de tot el que s’ha tractat i algun explicació complementària.

Deixa un comentari