8.3.- La inflació en el model d’oferta i demanda agregades

Ara estudiarrem la inflació en aquest model teòric d’oferta i demanda agregades.

Recordeu que el concepte inflació és l’augment del nivell general de preus que es sol calcular amb l’IPC o pel deflactor del PIB.

La inflació pot tenir dos orígens.

Inflació originada per la demanda:

La pertorbació de la demanda ve provocada essencialment per l’augment de la quantitat de diners o augment de la despesa. Quan augmenta la despesa o el flux de diners?

– Quan creix la despesa pública

– Quan baixen els impostos

– Quan augmenten els sous i per tant la renda disponible de les llars familiars sense que augmenti l’estalvi.

– Quan baixa el tipus d’interès bancari, i per tant el diner és més barat i augmenten els préstecs al consum.

– Quan creixen les exportacions netes

– O, simplement, quan hi ha augment l’emissió (fàbrica de la moneda) de bitllets.

És a dir i resumint, sempre que la demanda agregada de béns i serveis és superior a l’oferta agregada, hi ha inflació.

Inflació generada per l’oferta

Els preus generals poden augmentar si augmenten els costos de producció de les empreses. Aquests costos poden augmentar per:

– augments salarials

– augment preus de matèries primeres i subministres

– disminució de la productivitat per obsolescència de la tecnologia

– augment dels impostos indirectes (IVA) i de l’impost de societats (ja que disminueix els beneficis reals, els quals, si es volen mantenir, exigeixen augments de preus)

Hi ha alguns elements que també afecten alhora la demanda i l’oferta, i per tant provoquen inflació d’oferta i inflació de demanda, com per exemple l’augment salarial, el qual fa créixer la demanda (hi ha més renda, més diners per gastar) i alhora fa créixer els costos de producció, i, per tant, els preus de venda per part dels ofertants (les empreses).

També pot produir-se inflació d’oferta si augmenten els preus dels carburants, de l’energia, del petroli, etc., ja que això fa créixer els costos de producció i transport, i, per tant, els preus dels productes.

El tancament d’empreses o alteracions greus de la producció (catàstrofes o guerres) també tenen efectes inflacionistes, perquè baixa l’oferta i a la pràctica és el mateix que si pugés la demanda. Hi ha desequilibri i per tant inflació.

El nom tècnic del fonomen inflacionista com a conseqüència de l’augment general de costos amb reducció de la producció s’anomena estagflació.

Deixa un comentari