8.1.- El funcionament general de la macroeconomia

La producció, l’ocupació, els preus i el creixement econòmic sovint oscil·len. La política macroeconòmica dels governs pretenen intervenir per augmentar la producció, augmentar l’ocupació, estabilitzar els preus i afavorir el creixement econòmic. Tanmateix, les forces del mercat, és a dir, les lleis de l’oferta i la demanda, intervenen també en les oscil·lacions dels temes clau de l’economia. Al mateix temps, els esdeveniments externs (preus del petroli, guerres, etc.) tenen també una forta influència.

Encara no ho hem estudiat, però cal recordar que el sector públic és un element clau en el funcionament de l’economia, i els controls que pot exercir sobre el diner, sobre el tipus de canvi, el tipus d’interès, i també la política del govern respecte les exportacions i les importacions, el dèficit públic (diferència entre ingressos i despeses de l’Estat), etc. són tots ells factors decissius per explicar les oscil·lacions macroeconòmiques.

En aquest tema ens centrarem en l’estudi d’un model que pretén explicar l’atur, la inflació i les crisis cícliques de l’economia.

Hi ha 3 factors determinants de la macroeconomia:

1. Les forces internes del mercat: creixement demogràfic de la població, moviments migratoris, innovació tecnològica, inversions privades, estalvi, consum, etc.

2. Pertorbacions externes: guerres, condicions climàtiques, desastres naturals, pertorbacions en el comerç internacional de matèries primeres i fonts d’energia, etc.

3. Polítiques econòmiques dels governs: impostos, despesa del sector públic, edat de jubilació, creació de massa monetària, etc.

EL BENESTAR ECONÒMIC depèn dels RESULTATS O VARIABLES OBJECTIVES dels factors determinants, i que són:

1. Creixement o nivell de producció

2. Manteniment i creació de llocs de treball, ocupació i atur

3. Estabilitat de preus i control de l’inflació

Les intervencions dels governs no es fan amb una bareta màgica, es fan amb diners, amb el control dels diners, recaptant diners (impostos) gastant diners (despesa) distribuint diners (transferències). Tot això vol dir intervenir en:

1. El dèficit públic

2. El dèficit exterior

3. El tipus d’interès

4. El tipus de canvi

Deixa un comentari