UNITAT 8.- Els cicles econòmics. Demanda i oferta agregades: inflació i atur.

Fa uns quants anys que es parla de crisi econòmic. Hom comenta les causes d’aquesta crisi. Hi ha opinions que es mostren partidàries de considera la crisi actual com una crisi cíclica. D’altres parlen d’una crisi estructural.

Per entendre el funcionament macroeconòmic, per entendre les peces clau que expliquen el funcionament de l’economia, el per què hi ha més o menys atur, per què hi ha més o menys inflació, cal entendre alguns models econòmics i algunes teories que intenten fer entenedors aquests problemes.

En aquest tema estudiarem el model de la demanda i oferta agregades. Es tracta d’un model teòric que ens pot servir per comprendre la realitat macroeconòmica.

Deixa un comentari