7.4.- Calcular el PIB pel mètode dels costos dels factors

El PIB pel mètodo de costos es calcula sumant el cost de tots els factors de totes les empreses de l’economia d’un país.

La llista de costos a sumar és:

a) Costos laborals: sous

b) Interesos i rendes del capital, que inclouen lloguers i rendes de la terra

c) Impostos indirectes

d) Depreciació i amortitzacions

e) Beneficis de les empreses

El PIB d’una economia d’un país durant un any calculat amb aquest mètode ha de coincidir amb la Renda d’aquesta economia.

Deixa un comentari