6.3.- Els recursos comuns

Un recurs comú és un bé o servei que no és propietat de ningú en particular, que no el produeeix ningú i que pot ser consumit per tothom.

Exemples:

– Les platges: tothom pot anar a passejar i prendre el sol.

– El mar: tothom s’hi pot anar a banyar.

– Els bancs de peixos i fauna marina en general: tothom pot anar a pescar.

– En alguns casos (molts) els boscos, els prats, les pastures, les muntanyes.

– Els bolets i fruits silvestres.

– L’aire, l’aigua de fonts i mines.

Amb els recursos comuns observem una altra fallada del mercat. Qui s’ocupa de la seva conservació? Qui en fa un control del seu ús? Com garantir que tothom en pugui gaudir sense malbaratar-los? Com evitar que s’esgotin o malmetin?

Som davant d’un altre cas a on la intervenció de l’Estat, els Ajuntaments i Comunitats Autònomes i altres organismes és indispensable. Som davant d’uns recursos la conservació i gestió dels quals té uns costos que a través del mercat no se’n pot garantir el seu rescabalament.

Deixa un comentari