UNITAT 6.- Les fallades del mercat

Fa unes setmanes vam estudiar com les economies planificades, sense lliure mercat, no permetien ni un creixement econòmic ni una producció adequada a les necessitats reals. Alhora vam destacar que en “pura teoria” el lliure mercat o de “competència perfecta” sí que tendiria a assignar correctament els recursos i estimular el creixement econòmic. Tanmateix, el lliure mercat absolut comporta injustícies i desequilibris greus així com que, a la pràctica, a més, mai es dona, ni es pot donar, una situació de competència perfecta. És per això que ara hem d’estudiar les causes de les fallades del mercat. Hem d’estudiar també si aquestes causes estan justificades i com pot conciliar-se la llibertat econòmica amb la intervenció de l’estat per garantir drets econòmics bàsics i realitzar una política econòmica redistributiva. Finalment, hem d’estudiar les anomenades externalitats positives i la producció i conservació dels béns i recursos públics.

Deixa un comentari