4.8.- Mercats de competència perfecta

En aquests mercats es donen un colla de característiques:

a) Les empreses oferten els seus productes a preu de mercat. No poden imposar preus. Tècnicament són empreses de preu acceptant.

b) Hi ha gran quantitat d’ofertants i gran quantitat de demandants.

c) El producte és homogeni. No hi ha gaire diferència entre el producte d’una empresa i el producte d’un altre. El pa, la fruita, els pollastres a l’ast, roba que no sigui de marca, perruqueries, botigues de betes i fils, etc.

d) Hi ha molta informació de l’oferta cara els consumidors i entre els ofertants.

e) Hi ha total llibertat de creació d’empreses i del seu tancament o amplicació de negoci.

Si es donen tots aquests requisits es parla de competència perfecta.

A) El mercat de competència perfecta, els preus i el producte total.

En aquests mercats, de fet, els preus els fixen inconscientment els demandants. Són els consumidors qui amb les seves decisions individuals acaben fixant el preu al qual estan disposats a comprar i “obliguen” l’oferta a ajustar-se a aquest preu

També en aquests mercats és la demanda qui fixa la quantitat d’oferta. Les empreses fabriquen el que els consumidors estan disposats a comprar. Naturalment, les empreses intenen influir en aquestes decisions (publicitat, productes a preus d’oferta, etc.) però al final la decissió la prèn el consumidor quan compra.

B) Els mercats de competència perfecta i els beneficis.

En aquests mercats, el preu d’un producte s’estabilitza en un punt en el qual tots els ofertants obtenen beneficis similars, o normals.

Si alguna empresa aconsegueix vendre de manera que obté beneficis extraordinaris acabarà que tindrà imitadors o es formaran noves empreses atretes per aquests beneficis extra. A l’augmentar la competència augmenta l’oferta i la demanda fa baixar els preus i els beneficis es normalitzen. A més, en el procés de retrobar el punt d’equilibri es pot produir una selecció de l’oferta. Ja no queden Kioscs que només venguin diaris, ara tots venen revistes, piruletes, videos, etc. Igual està passant amb les benzineres.

En els mercats de competència perfecta es produeix una constant innovació ja que la lògica del  benefici porta a millorar el producte o millorar el servei per tal d’augmentar les vendes o per poder justificar davant dels clients un augment de preus que permeti augmentar els ingressos marginals.

També es produeix un estímul a passar a canvis a llarg termini per part de les empreses, canvis en les màquines i utillatges, modernització de les instal·lacions, ampliacions de locals, etc. per reduir els costos marginals.

En general, el lliure mercat fa créixer l’economia.

Deixa un comentari