4.7.- Tipus de mercats

Hi ha molts tipus de mercat, segons el nombre d’empreses que participen en l’oferta d’un producte, segons el grau de poder que les empreses tinguin per fixar els preus dels seus productes, segons el tipus de béns ofertats que poden ser homogenis o diferenciats.

De la barreja d’aquests factors (nombre d’empreses, poder sobre els preus i tipus de béns) en sorgeixen uns tipus de mercat teòrics que ara estudiarem.

L’estructura d’un mercat ve donada pel nombre d’empreses que oferten un producte i de les seves dimensions.

Hi ha 2 tipus extrems:

a) Mercats competitius o de competència perfecta integrat per un gran nombre d’empreses, que accepten els preus de mercat que resulten de la lliure oferta i demanda.

b) Mercat monopolístic quan una sola empresa produeix tota l’oferta i per tant pot decidir el preu.

Deixa un comentari