4.4.- L’equilibri del mercat. Llei de l’oferta i la demanda.

Hem estudiat dues lleis que relacionen sempre els preus amb, o bé la demanda o bé l’oferta. Quan els preus augmenten, baixa la demanda i puja l’oferta. Quan els preus baixen, puja la demanda i baixa l’oferta. Hem d’imaginar doncs dues corbes que en un moment determinat (amb un preu concret) es creuaran: la corba de la demanda es creuarà amb la corba de l’oferta. Aquest punt ens indica el preu d’equilibri.

El preu d’equilibri és aquell preu per al qual la quantitat demanada coincideix amb la quantitat ofertada.

Llavors es buida el mercat. En aquest punt, les dues quantitats (la demanada i l’ofertada) estan en equilibri, això s’anomena la quantitat d’equilibri.

¿Què passa quan no coincideixen?

Quan un producte (bé o servei) té un preu de mercat que no és el preu d’equilibri pot estar (aquest preu) per sobre o per sota.

Si està per sobre, hi haurà excedent d’aquell producte; si està per sota, hi haurà escassetat d’aquell producte.

Hi ha excedent quan la quantitat de producte que s’oferta és superior a la quantitat demanada; llavors ha de baixar el preu, per tal que augmenti la demanda i baixi l’oferta, … fins que es trobin.

Hi ha escassetat quan la quantitat de producte que s’oferta és inferior a la quantitat que es demana; llavors ha d’augmentar el preu per tal que augmenti l’oferta i disminueixi la demanda, … fins que es trobin.

Excés d’oferta és el mateix que situació d’excedent.

Excés de demanda és el mateix que situació d’escassetat.

LA LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA ESTABLEIX QUE EL PREU D’UN BÉ S’AJUSTA PER TAL D’EQUILIBRAR L’OFERTA I LA DEMANDA.

Som davant una situació d’equilibri quan la quantitat d’oferta i la quantitat de demanda són iguals. No hi ha ni escassetat ni excedent.

Deixa un comentari