4.3.- L’oferta. La llei d’oferta.

Hem de distingir entre oferir i vendre. Oferir és tenir la intenció de vendre, estar disposat a vendre perquè s’ha produït o es produirà un bé o servei. Vendre és l’acció de posar físicament a disposició d’un consumidor (comprador) un bé o servei.

La oferta són els béns o serveis que accedeixen al mercat. La quantitat d’oferta d’un determinat bé o servei és el que els venedors volen i poden vendre.

Naturalment, en un període de temps curt, concret, la quantitat d’oferta dependrà de diversos factors. Per exemple, de si hi ha moltes empreses que ofereixen aquell producte o n’hi ha poques, dependrà dels costos de producció (hem hagut de pagar uns preus per adquirir els factors productius), de la tecnologia (que ens permetrà major o menor eficiència), etc.

Podem simplificar la funció d’oferta amb la fórmula següent:

Q = O (P, r, z, H)

que es llegeix

La quantitat d’oferta d’un bé (Q) depèn (és funció) del preu d’aquest bé (P), dels preus dels factors productius (r), de la tecnologia (z) i del nombre d’empreses que actuen en aquest mercat (H) 

L’oferta de mercat és la suma d’ofertes individuals de tots els productors d’aquell bé o servei.

ATENCIÓ L’oferta sempre és amb uns PREUS. Els productes es posen a la venda amb preus de sortida. La demanda, en principi, no. Anem a comprar perquè tenim la intenció d’adquirir un bé, i tenim -ens sembla- els recursos per pagar-lo, però no anem amb un preu fix. En canvi, els productors posen un bé en circulació a UN PREU.

Els productors (les empreses) fixaran el preu en funció dels costos i dels beneficis que esperen obtenir.

LLEI DE L’OFERTA: Quan augmenta el preu dels productes ofertats, s’incrementa la quantitat ofertada. És una relació directa! Al revés que la llei de la demanda. Exemple, quan van pujar els preus dels pisos es van crear més empreses constructores i es van construir més pisos. Ara, que han baixat els preus dels pisos, està baixant la quantitat de pisos en construcció i estan tancant empreses constructores i immobiliàries.

Deixa un comentari